Novinky na serveruProgramy a projektyO naší organizaciKdo je to dobrovolníkNáš časopisFotogalerie z akcíKontaktujte nás
 

Na hlavní stránku
 
Programy a projekty:
 
FIT PRO ŽIVOT
Měníme věci kolem nás
Příhraniční výměna projekt
Výchova bez násilí na dětech
Společný vývoj a propagace nových služeb pro děti a mládež v partnerských městech ÚL a Chemnitz
Dobrovolnická služba v Muzeu a Knihovně
VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE
Nezaměstnaní – Projekt Vítej!
Kurz Silní rodiče – Silné děti®
PANEL humanitárních organizací
Klíče pro život
Přeshraniční výměna
projektů
Akreditace dobrovolnické
služby pro organizace
Evropská dobrovolná služba
Sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi
Program 3G
Sociální rehabilitace
Rada dobrovolnických center
Dobrovolníci v nemocnicích
Křesadlo
Metodické středisko
Programu KOMPAS
Rozvoj dobrovolnictví
 
 
 
 
 
 
 
Starší projekty:
 
Firemní dobrovolnictví
SEBE-VĚDOMÉ DĚTI
Olympiáda
Studenti dětem
Make a Connection
Rozvoj občanských ctností
Obdivuhodní senioři
Klíčový krok
Projekt POLIS
Časopis


R E A L I Z O V A N É P R O J E K T Y –
3. ročník – 2002/2003

Počet realizovaných projektů: 10
Celková finanční podpora: 250.000,-


Slovo dalo slovo - Cílem projektu je vyplnit volný čas seniorům v domovech důchodců v Kadani, Klášterci nad Ohří a Moštově formou divadelních představení realizovaných přímo v prostředí zařízení pro seniory. Studenti Střední odborné školy služeb a Středního odborného učiliště v Kadani si v přípravné fázi projektu dali za cíl založit dramatický kroužek na půdě školy, připravit a nacvičit klasickou ruskou pohádku Mrazík. Před vlastní premiérou hry zároveň chtějí zajistit odpovídající kulisy a kostýmy pro jednotlivé postavy a po té představení uvést v prvním ze seniorských zařízení. Realizace projektu je plánována od června do prosince tohoto roku.
Finanční podpora: 25.000,- Kč


ESKO - V rámci realizace tohoto projektu by měl vzniknout studentský klub v prostorách domova mládeže při SOŠ ve Varnsdorfu. Cílem projektu je nabídnout alternativu trávení volného času studentům školy a obyvatelům domova po skončení vyučování. Klub by měl být spravován samotnými studenty. V rámci projektu jsou naplánovány dva druhy aktivit - aktivity pro samotné návštěvníky z řad studentů středních škol - tvořivé dílny, hudební večery či sportovní turnaje a zároveň aktivity např. pro děti z Dětského domova ve Šluknově - DO -RE - MI, volba MISS ... Slavnostní otevření klubu by mělo proběhnout v září 2004. Projekt bude realizován do konce tohoto roku. aktivity jsou naplánovány až do konce června 2005.
Finanční podpora: 27.000,- Kč


TOP ART - Cílem projektu je nabídnout mladým lidem ve Varnsdorfu možnost legální tvorby grafitti a tím zamezit nelegálnímu devastování objektů ve městě. Realizátory projektu jsou mladí lidé z města Varnsdorf se zázemím v o.s. Na Křižovatce. Realizátoři si v rámci projektu připravili několik aktivit: Soutěž o nejlepší návrh grafitti, výstava došlých návrhů a pro vítěze možnost legální tvorby na připravených plochách, dále pak besedy na téma neziskový sektor a prezentace projektu a grafitti umění vzhledem k veřejností. Realizace projektu je naplánována na období červen - listopad 2004.
Finanční podpora:  28.250,- Kč


Stud. Časopis PANDORA - Studenti Pedagogické fakulty J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se rozhodli vydat již deváté číslo studentského časopisu zaměřeného na začínající autory básní, povídek a recenzí, kteří jsou studenty univerzity. Časopis by se měl stát prostředkem pro komunikaci mezi jednotlivými katedrami, studenty a pedagogy. Příprava a vydání časopisu je plánována na období říjen - listopad 2004.
Finanční podpora: 3.000,- Kč


Vodácký oddíl - Cílem projektu je nabídnout skupině dětí z Dětských domovů na Ústecku možnost účastnit se Vodáckých akcí, pořádaných na Území ČR a tím pozitivně působit na navazování vztahů s ostatními vrstevníky a vzbudit v nich zájem o vodácké aktivity. Realizátory projektu jsou současní či bývalí členové vodáckého oddílu V.T.O.M. v Ústí nad Labem. V.T.O.M o.s. realizátorům vytváří zázemí, zapůjčuje potřebné vybavení apod. Hlavní náplní projektu jsou: nábor dětí z dětských domovů do vodáckého oddílu, letní putovní tábor, vodácké plavby, účast na vodáckých závodech. Realizace projektu je plánována od června do prosince 2004.
Finanční podpora: 31.350,- Kč


Hudbou proti nudě a neinformovanosti - Cílem projektu Hudbou proti nudě je přiblížit mladým lidem ve věku 15-30 let z Roudnice nad Labem elektronickou hudbu v rámci několika večerů věnovaných zároveň negativním faktorům ovlivňujících život a vývoj mladých lidí. Realizátoři projektu jsou neformální skupinou z Roudnice nad Labem. Hlavními tématy hudebně-preventivních večerů jsou: rasismus, nelegální drogy, alkohol, kouření, fašismus, různé formy násilí, komunismus, tato témata jsou představována formou výstav. V rámci jednotlivých večerů si budou moci účastníci vyzkoušet tvorbu hudby. Jednotlivé akce by se měly uskutečnit v klubu Průvan v areálu Libuše v Roudnici nad Labem v měsíčních intervalech. Projekt by měl být realizován v období od června do prosince tohoto roku.
Finanční podpora: 41.000,- Kč


Hřiště a pohoda na louce - Cílem projektu Hřiště a pohoda na louce je příprava plochy a výstavba dětského hřiště se zvířecími motivy na louce v Údlicích u Chomutova. Realizátory projektu jsou studenti středních škol z regionu. Hřiště by mělo sloužit potřebám místních rodin s dětmi a dětem z Dětského domova v Chomutově. Realizátoři jsou dobrovolníky o.s. Na louce. Slavnostní otevření hřiště je plánováno na přelom měsíce září a října. Realizace projektu je plánována od června do října 2004.
F inanční podpora: 24.400,- Kč


Jateční oktet - Studenti Gymnázia v Jateční ulici v Ústí nad Labem se rozhodli navázat na aktivity svých předchůdců a realizovat projekt zaměřený na cílovou skupinu znevýhodněných dětí v Ústí nad Labem a okolí (dětské domovy, ÚSP, děti ze sociálně slabých rodin). Cílem projektu je těmto dětem nabídnout smysluplné trávení jejich volného času. Studenti během realizace projektu chystají Dětský den, Kino pro děti, Přípravu divadelních her pro děti, Mikuláše pro děti a další... Projekt by měl být realizován od června do prosince tohoto roku.
Finanční podpora: 30.000,- Kč


Studentský časopis Filé - Cílem projektu je navázat na úspěšné zpracování a publikaci dvou čísel odborného časopisu studentů Katedry Společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci tohoto projektu chtějí studenti fakulty vydat další dvě čísla odborného časopisu. Časopis by měl být k dispozici jak pedagogům a studentů, tak široké veřejnosti zabývající se společenskovědními, kulturními a uměleckými otázkami. Realizace projektu je plánována na období září až prosinec 2004.
Finanční podpora: 10.000,- Kč


Rekonstrukce zdi židovského hřbitova v Libochovicích - Cílem projektu je navázat na úspěšnou realizaci v rámci druhého ročníku programu a po rekonstrukci vrat židovského hřbitova v Libochovicích zahájit aktivity směřující k obnově hřbitovní zdi. V rámci projektu by měla vyrůst zeď na jižní straně hřbitova, ve které budou zasazeny zbytky náhrobních kamenů a pamětní deska se jmény libochovických židů, kteří v průběhu druhé světové války zahynuly v koncentračních táborech. V rámci projektu by měli proběhnout výběrová řízení na zadání odborných prací a jejich vlastní příprava. Realizátory projektu jsou mladí lidé z celé ČR se zájmem o historické památky. Dobrovolníci zde budou vykonávat pomocné práce. Realizace projektu je plánována na období červen - říjen 2004.
Finanční podpora: 30.000,- Kč


HODNOCENÍ
KOMISE
REALIZOVANÉ PROGRAMY 2002
REALIZOVANÉ PROGRAMY 2003
REALIZOVANÉ PROGRAMY 2004
REALIZOVANÉ PROGRAMY 2006
ŠKOLENÍ

Podporovatelé
 
     
  Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem © 2005, Všechna práva vyhrazena | Mapa serveru