Novinky na serveruProgramy a projektyO naší organizaciKdo je to dobrovolníkNáš časopisFotogalerie z akcíKontaktujte nás
 

Na hlavní stránku
 
Programy a projekty:
 
FIT PRO ŽIVOT
Měníme věci kolem nás
Příhraniční výměna projekt
Výchova bez násilí na dětech
Společný vývoj a propagace nových služeb pro děti a mládež v partnerských městech ÚL a Chemnitz
Dobrovolnická služba v Muzeu a Knihovně
VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE
Nezaměstnaní – Projekt Vítej!
Kurz Silní rodiče – Silné děti®
PANEL humanitárních organizací
Klíče pro život
Přeshraniční výměna
projektů
Akreditace dobrovolnické
služby pro organizace
Evropská dobrovolná služba
Sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi
Program 3G
Sociální rehabilitace
Rada dobrovolnických center
Dobrovolníci v nemocnicích
Křesadlo
Metodické středisko
Programu KOMPAS
Rozvoj dobrovolnictví
 
 
 
 
 
 
 
Starší projekty:
 
Firemní dobrovolnictví
SEBE-VĚDOMÉ DĚTI
Olympiáda
Studenti dětem
Make a Connection
Rozvoj občanských ctností
Obdivuhodní senioři
Klíčový krok
Projekt POLIS
Časopis


R E A L I Z O V A N É P R O J E K T Y –
5. ročník – 2006


Prázdniny a zábavné víkendy podzim, zima 2006 - Projekt umožní sociálně handicapovaným dětem z lokality Nový svět (Matiční ulice a přilehlé) strávit část letošních prázdnin a podzimní a zimní víkendy mimo problematické prostředí, ve kterém vyrůstají. Realizátoři jim zajistí kvalitní náplň volného času formou sportovních, edukativních, společenských a kulturních aktivit. Cílem je rozvíjení a upevňování dobrých vztahů uvnitř skupiny i vztahu s jejich okolím, rozvoj osobnostních dovedností, seberealizace a informovanost.
Finanční příspěvek: 22 815 Kč


Pojďme si hrát - Realizátoři soustředění kolem Farní charity v Rumburku se rozhodli zapojit romské děti a mládež do společenských volnočasových aktivit, a tím jim zprostředkovat nové informace, ukázat nový směr pro jejich společenský i osobní vývoj. Snahou týmu je zabránit "životu na ulici" a nabídnout prostor pro smysluplnější využití schopností a dovedností romských dětí.
Finanční příspěvek: 31 000 Kč


Co všechno dokážeme aneb Pomozme druhým - Realizační skupinou jsou žákyně 1. ročníku dvouleté praktické školy z Žatce. Projekt se zaměřuje na výrobu upomínkových předmětů s postiženými spoluobčany, výsadbou stromků ve městě, úpravou zeleně v okolí žatecké radnice, ústavu sociální péče a školy. Vyvrcholením společných aktivit realizátorek s potiženými bude divadelní vystoupení pro veřejnost spojené s výstavou vytvořených výrobků.
Finanční příspěvek: 36 000 Kč


Hurá do přírody - Realizátoři projektu chtějí pořádat periodická setkání s dětmi ve věku od 6-18 let se zaměřením na hry, pohyb v přírodě, sport a kulturu. Cílovou skupinou projektu by měly být především sociálně slabší děti z městské části Bynov a školy Bynov, kterým umožní rozšířit obzory jejich reality.
Finanční příspěvek: 45 000 Kč


Film: Příběh z okraje - Cílem projektu je vytvoření filmu s romskou mládeží o jejich problémech, pohledu na svět a životě. Projekt začne castingem v Nízkoprahovém klubu Nový svět, na základě kterého budou vybráni hlavní aktéři filmu. Do projektu by se měli zapojit dospívající Romové, kterým se prostřednictvím natáčení poskytne jiný druh aktivity, než na kterou jsou zvyklí. Film by měl být sondou do života dospívajících, především Romů, ze sociálně znevýhodněného prostředí. Nemá ale být jen vhledem do jejich života, má je i citově motivovat, rozšířit jim obzory, postrčit je k přemýšlení o jejich životě ve společnosti a životních postojích.
Finanční příspěvek: 16 341 Kč


Kudy z nudy?Tým studentů 3. ročníku sociální práce na FSE UJEP v Ústí nad Labem a členů Mládeže českého červeného kříže v Litoměřicích se rozhodl realizovat projekt pro děti ze sociálně slabých rodin. Jeho hlavní náplní bude společné trávení volného času a realizátory formou edukativních a relaxačních aktivit pro tyto děti. V příjemném prostředí budou moci děti navazovat nové kontakty a přátelstvís vrstevníky z jiného prostředí. Místem realizace budou dvě lokality v Ústí nad Labem (Nový svět a Předlice) a dětský domov v Jirkově.
Finanční příspěvek: 41 250 Kč


Den radosti - Studentky třetího ročníku SOŠ InterDACT v Mostě se rozhodly realizovat dva pěkné dny pro mentálně postižené jedince. Projekt má sblížit zdravé jedince s méntálně či tělesně postiženými lidmi. Je určen pro 28 klientů z Ústavu sociální péče Janov a jeho cílem je zpříjemnit klientům tohoto ústavu jejich život.
Finanční příspěvek: 11 410 Kč


"Ať žije král" - Cílem projektu je potěšit a vzdělat menší děti. Spočívá ve vyrobení maňáskového divadla, secvičení krátkého divadelního představení a s ním navštěvovat zařízení pro předškolní děti. Projekt završí vánoční besídka, při které realizároři věnují své maňásky Mateřskému centru Kolibřík v Chomutově.
Finanční příspěvek: 12 000 Kč


Děti z města Modrého kamene - Skupina z varnsdorfského střediska Lužan požádá již několik let různé sportovně - zábavné soutěže pro děti. Projekt by měl umožnit tyto jejich aktivity rozšířit co do různorodosti a zatraktivnit jejich průběh, a tím přilákat více zájemců. Je určen pro děti z Varnsdorfu a okolí a poskytne jim prostor pro jejich osobní a sociální rozvoj. Jednotlivé akce budou jednodenní, realizátoři počítají s účastí až 100 dětí na akci.
Finanční příspěvek: 37 000 Kč


Děti pro Domovy důchodců - Realizároři hrají se seniory z Domovů důchodců divadelní představení už pět let. Nyní by do svých aktivit chtěli zapojit i děti, kterým by tak umožnili zajímavé trávení volného času. Podpoří také mezigenerační vztahy, solidaritu a tvořivost dětí. Děti se budou na projektu podílet nejen hraním, ale i přípravou kostýmů, kulis apod. Projekt se skládá ze dvou hlavních fází. V první budou realizátoři spolu s dětmi a důchodci připravovat a zkoušet divadelní představení, ve druhé pak budou vystupovat po domovech důchodců.
Finanční příspěvek: 20 800 Kč


"Blbneme" 3x jinak - Pomocí projektu Blbneme 3x jinak chtějí realizátoři předat inspiraci k trávení volného času dětem z Dubí. Smysluplné strávení volného času má sloužit jako prevence dětské kriminality a drogové závislosti, která je v této lokalitě vysoká. Jak vyplývá z názvu projektu, mají proběhnout tři tematicky odlišné akce. První je modifikace známé televizní soutěže "Pevnost Boyard", druhou je hromadný výtvarný happening (ozdobení jednoho z autobusů na lince Dubí - teplice) a třetí akcí je kulturní festiválek - přehlídka hudebních, recitačních a tanečních talentů z Dubí a okolí.
Finanční příspěvek: 35 000 Kč


Do it yourself - Udělej si sám - Neformální skupina mladých umělců z Litoměřic pořádá zcela samostatně workshopy a happeningy pro veřejnost. V minulém roce realizovali projekt s názvem Umění pro všechny smysly v rámci čtvrtého ročníku programu Make a connection. Letos chtějí zaujmout a spojit mladé lidi z Ústeckého kraje za účelem umělecké tvorby a následné prezentace. Obsahem projektu jsou tři setkání (workshopy) pro mladé lidi se zájmem o výtvarné umění a závěrečná výstava fotografií z průběhu jednotlivých workshopů.
Finanční příspěvek: 26 100 Kč


HODNOCENÍ
KOMISE
REALIZOVANÉ PROGRAMY 2002
REALIZOVANÉ PROGRAMY 2003
REALIZOVANÉ PROGRAMY 2004
REALIZOVANÉ PROGRAMY 2006
ŠKOLENÍ

Podporovatelé
 
     
  Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem © 2005, Všechna práva vyhrazena | Mapa serveru