Novinky na serveruProgramy a projektyO naší organizaciKdo je to dobrovolníkNáš časopisFotogalerie z akcíKontaktujte nás
 

Na hlavní stránku
 
Programy a projekty:
 
FIT PRO ŽIVOT
Měníme věci kolem nás
Příhraniční výměna projekt
Výchova bez násilí na dětech
Společný vývoj a propagace nových služeb pro děti a mládež v partnerských městech ÚL a Chemnitz
Dobrovolnická služba v Muzeu a Knihovně
VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE
Nezaměstnaní – Projekt Vítej!
Kurz Silní rodiče – Silné děti®
PANEL humanitárních organizací
Klíče pro život
Přeshraniční výměna
projektů
Akreditace dobrovolnické
služby pro organizace
Evropská dobrovolná služba
Sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi
Program 3G
Sociální rehabilitace
Rada dobrovolnických center
Dobrovolníci v nemocnicích
Křesadlo
Metodické středisko
Programu KOMPAS
Rozvoj dobrovolnictví
 
 
 
 
 
 
 
Starší projekty:
 
Firemní dobrovolnictví
SEBE-VĚDOMÉ DĚTI
Olympiáda
Studenti dětem
Make a Connection
Rozvoj občanských ctností
Obdivuhodní senioři
Klíčový krok
Projekt POLIS
Časopis


SOCIÁLNÍ REHABILITACE


je terénní sociální služba poskytovaná Dobrovolnickým centrem pod celým názvem Sociální rehabilitace pro děti, mládež a mladé dospělé ohrožené společensky nežádoucími jevy. Služba sociální rehabilitace pro cílovou skupinu ve věku 6-26 let je realizována ve spolupráci s občanským sdružením Spirála a je zajišťována na dobu tří let.

Popis služby:
Sociální rehabilitace se zabývá zvyšováním možností sociálního uplatnění člověka.
Obsahuje zejména tyto základní činnosti:

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • poradenství, pomoc při prosazování práv a zájmů
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • trénink pracovních dovedností
Poskytovaná sociální služba je pro uživatele bezplatná.


Pilíře služby:

 1. pilíř – preventivní program pro děti na ZŠ “Life Chioces“ (startuje v roce 2010)
 2. pilíř – Kurz rozvoje sociálních kompetencí pro učňovskou mládež - KRSK
 3. pilíř – komplexní program “Mladí na odchodu z DD“ pro mládež z dětských domovů
 4. pilíř – otevřená SR pro uživatele, kteří nespadají do prvních tří pilířů

Poslání a zásady služby:
Pomocí výchovných, vzdělávacích a aktivizač -ních činností a zprostředkováním kontaktu se zdravým společenským prostředím se snažíme připravit uživatele na běžný kontakt se společenským prostředím a předejít tak vzniku ohrožení sociálního vývoje dítěte, které by mohlo nastat v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné situace uživatelů žijících v Ústí nad Labem a blízkém okolí. Jedinečnost této služby spočívá především v její dlouhodobosti, pravidelnosti a komplexnosti.

Cíle služby:

 1. DC prostřednictvím sociální rehabilitace provádí trénink rozvoje dovedností se zaměřením na život v domácnosti, život ve společnosti, školní dovednosti v praxi, využití volného času, zdraví a bezpečnost, prosazování práv a zájmů uživatelů, pracovní návyky a dovednosti nutné pro zaměstnávání na běžném trhu práce.
 2. DC se snaží umožnit uživateli lepší využití veřejných zdrojů k vyvolání takové sociální změny v životě uživatele, která směřuje k obnově a rozvoji sociálních dovedností tak, aby se mohl postupně zařazovat do běžného sociálního.
 3. Má za cíl pomoc uživatelům k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem jejich schopností a dovedností a posilováním návyků potřebných pro kvalitní samostatný život.


Prezentace Sociální rehabilitace ze 17. Mezinárodní výroční pracovní konference v Krásné Lípě 6.11.2009

Zpráva o realizaci KRSK TRMICE 2011

Zpráva o realizaci KRSK TRMICE

Evaluace vyhodnocení KRSK TRMICE

Presentace sociální rehabilitace DC – duben 2010

Kontaktní osoba:
Bc. Vladimír Polák – sociální pracovník,
vladimir.polak@dcul.cz, +420 723 539 682


Podporovatelé
 
     
  Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem © 2005, Všechna práva vyhrazena | Mapa serveru