Novinky na serveruProgramy a projektyO naší organizaciKdo je to dobrovolníkNáš časopisFotogalerie z akcíKontaktujte nás
 

Na hlavní stránku
 
Programy a projekty:
 
FIT PRO ŽIVOT
Měníme věci kolem nás
Příhraniční výměna projekt
Výchova bez násilí na dětech
Společný vývoj a propagace nových služeb pro děti a mládež v partnerských městech ÚL a Chemnitz
Dobrovolnická služba v Muzeu a Knihovně
VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE
Nezaměstnaní – Projekt Vítej!
Kurz Silní rodiče – Silné děti®
PANEL humanitárních organizací
Klíče pro život
Přeshraniční výměna
projektů
Akreditace dobrovolnické
služby pro organizace
Evropská dobrovolná služba
Sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi
Program 3G
Sociální rehabilitace
Rada dobrovolnických center
Dobrovolníci v nemocnicích
Křesadlo
Metodické středisko
Programu KOMPAS
Rozvoj dobrovolnictví
 
 
 
 
 
 
 
Starší projekty:
 
Firemní dobrovolnictví
SEBE-VĚDOMÉ DĚTI
Olympiáda
Studenti dětem
Make a Connection
Rozvoj občanských ctností
Obdivuhodní senioři
Klíčový krok
Projekt POLIS
Časopis


Hry III. letní olympiády dětí a mládeže České republiky

Dne 31.10.2007 proběhlo slavnostní zakončení HER III. letní olympiády dětí a mládeže ČR. Na HRÁCH se organizačně podílelo 69 plně zapojených dobrovolníků a celý tým Dobrovolnického centra, o.s. Členové týmu převzali z rukou předsedy Českého olympijského výboru MUDr. Milana Jiráska čestné uznání za mimořádně obětavou práci při přípravě a organizaci HER. Dobrovolníkům také poděkoval Doc. PhDr. Josef Vyvadil, CSc., místopředseda pro olympismus ČOV.Poděkování předsedy organizačního výboru OlympiádyDobrovolnické centrum se zapojilo do pořádání Her III. letní olympiády dětí a mládeže ČR se svými více jak 60 dobrovolníky a 9 zaměstnanci. Díky osobnímu nasazení a jedinečnosti všech zúčastněných splnilo Dobrovolnické centrum svou úlohu na jedničku a napomohlo tak ke zdárnému a příjemnému průběhu celé sportovní akce. Během náborů dobrovolníků se přihlásilo 87 lidí se zájmem a ochotou pomoci. Do samotné olympiády bylo zapojeno 69 dobrovolníků Dobrovolnického centra, z toho 46 žen a 23 mužů. Věkové rozmezí dobrovolníků bylo do 17 do 65 let.

Dobrovolníci vyhodnotili spolupráci na HRÁCH

Úlohy dobrovolníků při olympiádě
Naši dobrovolníci působily během olympiády v několika úlohách:

ATAŠÉ – zprostředkovávali prvotní kontakt výpravy jednotlivých krajů s městem Ústí nad Labem. Většina si vyzvedla svou výpravu již pře městem a tu pak doprovodila na svou ubytovací školu. ATAŠÉ byly po celou dobu olympiády k dispozici vedoucím výprav, pomáhali řešit aktuální problémy, orientovali výpravy po městě, po sportovištích. Role ATAŠÉ byla fyzicky i psychicky velmi náročná, jelikož ATAŠÉ byli k dispozici často i do pozdních večerních hodin. Nesmíme opomenout významný post atašé, kteří byli cedulonosiči při slavnostním zahajovacím i ukončovacím ceremoniál Olympiády (fotogalerie).

INFORMÁTOŘI – byli dobrovolníci, kteří byli v přímém kontaktu s výpravami na jejich ubytovacích školách. Drželi zde tzv. „službu“ spolu s městskými policisty (Městská policie Ústí nad Labem). Poskytovali především informační zázemí všem členům olympijské výpravy (trenérům, olympionikům i případným návštěvám). Sami se vybavily potřebnými pomůckami, mapami, jízdními řády a pomáhali tak olympionikům být ve správný čas na správném místě. Dále pak pomáhali se zdravotními problémy mladých sportovců, hledat ztracené klíčenky, telefony či akreditační karty, dobíjet telefony sportovců či stáhnout již nafocené snímky a posílat je domů rodinám, v naléhavých situacích např. i v kuchyni (fotogalerie).

ŠTÁBNÍ – štábní dobrovolníci působili především v Olympijském domě (ústeckém Kulturním domě), kde byli řízeni vedoucím Olympijského domu Ing. Jelínkem. Zde se starali především o orientaci příchozích výprav, trenérů a sportovců, pomáhali při akreditaci výprav, při prodeji upomínkových předmětů, výzdobě OD či připravovali fotografickou výstavu ze soutěžního klání HER. Ve večerních hodinách se účastnili ŠTÁBNÍ dobrovolníci ceremoniálu předávání medailí a diplomů vítězným olympionikům (fotogalerie).

Ředitelka Dobrovolnického centra Mgr. Lenka Černá se také účastnila každý olympijský večer zasedání štábu Městské policie spolu s řediteli škol a dalšími organizátory, k vyhodnocení uplynulého dne a případným připomínkám do budoucna.

Závěrečné setkání s olympijskými dobrovolníky
Po skončení Her III. letní olympiády dětí a mládeže ČR připravilo Dobrovolnické centrum pro působící dobrovolníky děkovné setkání. Setkání se konalo v neděli 24.6.2007 od 11:00 hodin v prostorách kavárny BÁRKA (Prokopa Diviše 1605/5). Setkání se účastnilo více jak 30 dobrolympioniků spolu s 9 koordinátory Dobrovolnického centra. Během setkání jsme poděkovali všem dobrovolníkům a těm přítomným předávali děkovný certifikát spolu se „zlatou dobrovolnickou medailí“.


Certifikát pro dobrovolníky


Dobrovolníky jsme požádali o zhodnocení jejich působení při Olympiádě, jejich využití, pocitů a kvality svých koordinátorů. Hodnotící dotazníky budeme v nejbližší době vyhodnocovat. Nepřítomným dobrovolníkům jsou certifikáty předávány na základě osobní domluvy. (fotogalerie)

Rádi bychom poděkovali občanskému sdružení BARKAS, které se s námi významnou měrou podílelo na koordinaci dobrovolníků a péči o ně.

Děkujeme také Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a všem ostatním, kteří nám byli nápomocni v našem úsilí a pomohli tak podpořit ušlechtilou myšlenku olympismu.Olympiáda dětí a mládeže je projekt Českého olympijského výboru, zaměřený především na žáky základních škol. Klade si za cíl přispět ke sportovnímu a kulturnímu vyžití mladých lidí, šířit ušlechtilé myšlenky olympismu a zdravé soutěživosti mezi mládeží. Při konání celorepublikové olympiády účastníci prožijí způsob organizace i atmosféru podobnou té na skutečných olympijských hrách (zapálení olympijského ohně, slavnostní ceremoniály, společné soužití atp.). Součástí olympiády jsou sporty, například atletika, plavání, kolektivní turnajové sporty (volejbal, fotbal a další) i kulturní soutěže - v oblasti výtvarné, literární, hudební, divadelní. Více na www.olympic.cz.

Ukázka oblečení pro dobrovolníky


Více oblečení pro dobrovolníky ZDE


Olympiáda dětí a mládeže (ODM) se podle současného projektu koná jednou za dva roky. V Ústí nad Labem se uskuteční 19. až 24. června 2007

Více na stránkách hlavního organizátora www.sportagency.cz, www.odm2007.cz

Dobrovolnické centrum se připojilo jako partner pro zajištění organizace her, orientace sportovců a zajišťování hladkého průběhu této velkolepé akce. Předpokladem je zapojení 70 – 90 dobrovolníků – sportovců z klubů a oddílů ve městě Ústí nad Labem, dalších fandů sportu jako i široké veřejnosti se zájmem přímo si prožít tuto jedinečnou událost.

Partnery Dobrovolnického centra pro nábor dobrovolníků jsou:
 
 


 
 
Hry III. letní olympiády dětí a mládeže České republiky v sobě nesou vedle sportovních zážitků také olympijské hodnoty formulované Pierrem de Coubertinem – účast, respekt, přátelství a loajalitu. Coubertin chápal olympijské hry jako symbol rovnováhy mezi tělesnými a duševními vlastnostmi člověka, ale i jako symbol míru a spolupráce lidstva. Dobrovolník zde tuto Coubertinovu symboliku přímo reprezentuje svou dobrou vůlí být připraven pomoci všem účastníkům, aby se cítili dobře, bezpečně a pohodlně.

Spolupráce Dobrovolnického centra a dobrovolníků na Hrách III. letní olympiády dětí a mládeže České republiky byla finančně podpořena:

Společností Toyota
www.toyota-europe.com

Děkujeme za Vaši podporu.

FOTOGALERIE
PŘÍPRAVA OLYMPIÁDY
TISKOVÁ ZPRÁVA 23. 06. 2007
HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK
CERTIFIKÁT PRO DOBROVOLNÍKY
OBLEČENÍ PRO DOBROVOLNÍKY
DOTAZNÍK PRO DOBROVOLNÍKYPodporovatelé
 
     
  Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem © 2005, Všechna práva vyhrazena | Mapa serveru