Novinky na serveruProgramy a projektyO naší organizaciKdo je to dobrovolníkNáš časopisFotogalerie z akcíKontaktujte nás
 

Na hlavní stránku
 
Programy a projekty:
 
FIT PRO ŽIVOT
Měníme věci kolem nás
Příhraniční výměna projekt
Výchova bez násilí na dětech
Společný vývoj a propagace nových služeb pro děti a mládež v partnerských městech ÚL a Chemnitz
Dobrovolnická služba v Muzeu a Knihovně
VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE
Nezaměstnaní – Projekt Vítej!
Kurz Silní rodiče – Silné děti®
PANEL humanitárních organizací
Klíče pro život
Přeshraniční výměna
projektů
Akreditace dobrovolnické
služby pro organizace
Evropská dobrovolná služba
Sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi
Program 3G
Sociální rehabilitace
Rada dobrovolnických center
Dobrovolníci v nemocnicích
Křesadlo
Metodické středisko
Programu KOMPAS
Rozvoj dobrovolnictví
 
 
 
 
 
 
 
Starší projekty:
 
Firemní dobrovolnictví
SEBE-VĚDOMÉ DĚTI
Olympiáda
Studenti dětem
Make a Connection
Rozvoj občanských ctností
Obdivuhodní senioři
Klíčový krok
Projekt POLIS
Časopis


OBDIVUHODNÍ SENIOŘI

Dobrovolnické centrum, o.s. v Ústí nad Labem
realizovalo od 15.7.2004 do 15.7.2005 projekt s názvem Obdivuhodní senioři . Partnery projektu bylo Senior, o.s. v Ústí nad Labem a Regionální dobrovolnické centrum JEŠTĚD v Liberci. Projekt byl tedy zaměřen na Ústecký a Liberecký kraj a byl podpořen Evropskou unií -  Phare 2002 – Podpora aktivního života seniorů.Hlavními cíli projektu bylo přispět ke změně postojů společnosti k seniorům, zlepšit přístup seniorů k informacím, vzdělávání a komunikaci a podpořit aktivní život seniorů.
Projekt měl dále za cíl rozvířit diskusi o nevyužitém potenciálu seniorů ve společenském životě a ukázat, že jsou nesmírným zdrojem znalostí a zkušeností, vtáhnout do úvah o seniorech co nejširší skupinu společnosti.
Dalším cílem projektu bylo připravit vhodné podmínky pro vznik Rad a spolků seniorů a získat data pro vznik a rozvoj smysluplných navazujících projektů, komunitních plánů péče a služeb pro seniory.

Aktivity organizované Dobrovolnickým centrem v rámci projektu Obdivuhodní senioři:

V září 2004 odstartovala informační kampaň za účelem nalezení šikovných a ochotných lidí spolupracovat po dobu realizace projektu (tj. do června 2005) na průzkumu a medializaci cílů projektu.

V listopadu 2004 proběhl v Žandově u Ústí nad Labem specializovaný výcvik dvougeneračního dobrovolnického týmu (DDT) .

Dotazníkový průzkum s tématem života seniorů ve společnosti, který běžel od prosince 2004 v Ústeckém kraji, se skládal ze tří typů dotazníků pro :

širokou veřejnost - výsledky dotazníku zde
seniory - výsledky dotazníku zde
mládež - výsledky dotazníku zde

Dvougenerační dobrovolnický tým (DDT)
se podílel na přípravě dotazníkového průzkumu, na distribuci, sběru dat a mediálním zveřejnění dotazníků, ale částečně i na jejich vyhodnocování. DDT spolupracoval s dobrovolníky – seniory ze Senior,o.s. v Ústí nad Labem. Ti se taktéž podíleli na sběru dat. Dotazníky byly vytvářeny dobrovolníky, partnery projektu a sociologem Prof. Ing. Františkem Zichem, DrSc. z FSE UJEP, který je v květnu 2005 společně s PhDr. Václavem Struhovským, CSc. odborně vyhodnotil.
Dalším úkolem DDT bylo realizovat konkrétní aktivity pro seniory. Senioři projevili zájem o přednášky, např. na téma zdraví, bezpečnost atd. DDT zrealizoval v Dobrovolnickém centru tři přednášky pro seniory.

Schůzky DDT probíhaly minimálně 2krát měsíčně v Dobrovolnickém centru v Ústí nad Labem.

Na závěr realizace projektu vyšla brožura, ve které jsou shrnuty výsledky průzkumu, popsán průběh projektu a dosažené výsledky, např. schopnost mezigenerační komunikace v DDT atd. I výsledky práce SENIOR, o.s. a RDC JEŠTĚD jsou zaznamenány v této brožuře. Cílem bylo vytvořit podnětný materiál pro nasměrování dalších užitečných projektů pro cílovou skupinu seniorů.
Na obsahu brožury se podíleli všichni tři partneři projektu, DDT, tým seniorů – dobrovolníků a Prof. Ing. Fr. Zich, DrSc.
Brožura byla rozeslána kromě účastníkům projektu, seniorským zařízením aj. i krajským úřadům ostatních krajů ČR, neboť řada dat získaná např. průzkumem je přenositelná pro jiné regiony.
Získaná data jsou k dispozici pro další navazující projekty a programy, pro komunitní plánování obcí a krajů, pro formující se Rady seniorů, jiná seskupení seniorů a další.Podporovatelé
 
     
  Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem © 2005, Všechna práva vyhrazena | Mapa serveru