Novinky na serveruProgramy a projektyO naší organizaciKdo je to dobrovolníkNáš časopisFotogalerie z akcíKontaktujte nás
 

Na hlavní stránku
 
Programy a projekty:
 
FIT PRO ŽIVOT
Měníme věci kolem nás
Příhraniční výměna projekt
Výchova bez násilí na dětech
Společný vývoj a propagace nových služeb pro děti a mládež v partnerských městech ÚL a Chemnitz
Dobrovolnická služba v Muzeu a Knihovně
VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE
Nezaměstnaní – Projekt Vítej!
Kurz Silní rodiče – Silné děti®
PANEL humanitárních organizací
Klíče pro život
Přeshraniční výměna
projektů
Akreditace dobrovolnické
služby pro organizace
Evropská dobrovolná služba
Sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi
Program 3G
Sociální rehabilitace
Rada dobrovolnických center
Dobrovolníci v nemocnicích
Křesadlo
Metodické středisko
Programu KOMPAS
Rozvoj dobrovolnictví
 
 
 
 
 
 
 
Starší projekty:
 
Firemní dobrovolnictví
SEBE-VĚDOMÉ DĚTI
Olympiáda
Studenti dětem
Make a Connection
Rozvoj občanských ctností
Obdivuhodní senioři
Klíčový krok
Projekt POLIS
Časopis


DOBROVOLNICTVÍ PŘES HRANICEProjekt DOBROVOLNICTVÍ přes hranice byl finančně podpořen Euroregionem Elbe/Labe a realizován je od 1. 8. 2013 – 30. 4. 2014. Hlavním německým partnerem Dobrovolnického centra je organizace PARITÄTISCHE Freiwilligendienste Sachsen gGmbH se sídlem v Drážďanech. Dalšími partnery, kteří zajišťují kofinancování projektu jsou – ČEZ, a.s. a ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI.

Projekt je zaměřen především na přeshraniční výměnu informací, zkušeností a další vzdělávání v oblasti dobrovolnictví. České i německé účastníky/partnery projektu pojí téma dobrovolnictví, které realizuje každá z organizací v rámci různých projektů a programů ve své zemi. Od 1. 8. 2013 do 30. 4. 2014 se uskuteční několik aktivit, které podpoří výše uvedené téma. Jednou z hlavních aktivit je 5 společných setkání u kulatého stolu týkajících se možností, příležitostí a konkrétních realizovaných projektů, programů v oblasti dobrovolnictví v dané zemi (v ČR, v Německu). Dále se uskuteční celkem 4 besedy se studenty středních/vyšších/vysokých škol (2x v ČR, 2x v Německu). 3 kurzy orientované na proškolení 30 nových dobrovolníků na české straně s účastí německých partnerů i dobrovolníků. Díky spolupráci s profesionálním fotografem vznikne kvalitní fotodokumentace vybraných aktvit projektu prezentující a propagující dobrovolnictví.

Das Projekt hat vor allem den grenzüberschreitenden Informations- und Erfahrungsaustausch sowie die gegenseitige Vermittlung weiterer Bildungsinhalte im Bereich des Freiwilligenwesens zum Ziel.Die tschechischen und deutschen Projektteilnehmer/-partner verbindet das Thema des Freiwilligendienstes, das von beiden Organisationen im jeweiligen Land durch verschiedene Projekte u.Programme realisiert wird. Vom 1. 8. 2013 bis zum 30. 4. 2014 sollen einige Aktionen verwirklicht werden, die das o. g. Thema unterstützen. Eine der zentralen Aktionen stellt die Organisation von 5 gemeinsamen Treffen am runden Tisch dar,die die Möglichkeiten,Gelegenheiten und konkrete realisierte Projekte, Programme im Freiwilligenbereich im konkreten Land (in der CR, in D.) angehen.Weiterhin werden insgesamt 4 Besprechungen mit Studenten der mittleren,höheren sowie der Hochschulen stattfinden (2x in Tschechien, 2x in Deutschland).Es werden 3 für die Schulung von 30 neuen Freiwilligen vorgesehene Kurse auf tschechischer Seite mit Teilnahme von deutschen Partner und Freiwilligen organisiert. Dank der Zusammenarbeit mit einem professionellen Fotografen wird eine qualitativ hochwertige Fotodokumentation von ausgewählten Aktivitäten des Projekts entstehen, die den Freiwilligendienst präsentiert und propagiert.PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

TISKOVÉ ZPRÁVY

FOTOGALERIE
Podporovatelé
 
     
  Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem © 2005, Všechna práva vyhrazena | Mapa serveru