Novinky na serveruProgramy a projektyO naší organizaciKdo je to dobrovolníkNáš časopisFotogalerie z akcíKontaktujte nás
 

Na hlavní stránku
 
Programy a projekty:
 
FIT PRO ŽIVOT
Měníme věci kolem nás
Příhraniční výměna projekt
Výchova bez násilí na dětech
Společný vývoj a propagace nových služeb pro děti a mládež v partnerských městech ÚL a Chemnitz
Dobrovolnická služba v Muzeu a Knihovně
VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE
Nezaměstnaní – Projekt Vítej!
Kurz Silní rodiče – Silné děti®
PANEL humanitárních organizací
Klíče pro život
Přeshraniční výměna
projektů
Akreditace dobrovolnické
služby pro organizace
Evropská dobrovolná služba
Sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi
Program 3G
Sociální rehabilitace
Rada dobrovolnických center
Dobrovolníci v nemocnicích
Křesadlo
Metodické středisko
Programu KOMPAS
Rozvoj dobrovolnictví
 
 
 
 
 
 
 
Starší projekty:
 
Firemní dobrovolnictví
SEBE-VĚDOMÉ DĚTI
Olympiáda
Studenti dětem
Make a Connection
Rozvoj občanských ctností
Obdivuhodní senioři
Klíčový krok
Projekt POLIS
Časopis


SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI


Sociální služba je poskytována v Ústí nad Labem + 15km od hranice města. Pracovníci spolupracují s rodinami v nepříznivé sociální situaci.

Provozní doba:
Pondělí, středa: 8:00 – 13:00h
Úterý, čtvrtek: 11:00 – 17:00h
Pátek: 10:00 – 12:00h
Případně dle dohody.

Poslání SAS pro rodiny s dětmi:
Posláním Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi /dále SAS pro rodiny s dětmi/ Dobrovolnického centra, z.s. je pomáhat při řešení problémů, které dlouhodobě nepříznivě ovlivňují fungování rodin a které nejsou rodiny schopny samy vyřešit. Jedná se o rodiny s dětmi žijící v Ústí nad Labem a blízkém okolí.

Cíle SAS pro rodiny s dětmi:

  • Rozvíjet schopnosti uživatelů služeb.
  • Pomoci rodinám při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
  • Podporovat vztahy a komunikaci v rodině uživatelů.
  • Snížit sociální rizika související se způsobem života rodin.

Uživatelé služby – rodiny:
Uživatelé služby jsou rodiny s dětmi z kulturně, geograficky nebo socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí. Například rodiny nacházející se v sociálně nepříznivé či náročné/životní/ situaci, neúplné rodiny s dětmi, rodiny zatížené zdravotním handicapem rodiče či dítěte apod.

Zásady SAS pro rodiny s dětmi:

  • ve středu zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby, zájmy a osobnostní rozvoj uživatelů
  • k uživateli přistupujeme profesionálně, individuálně, laskavě a bez předsudků
  • vytváříme podmínky pro osobnostní rozvoj uživatelů
  • rozvíjíme stávající kvality a to, co je funkční
  • klademe důraz na spolupráci s uživatelem při poskytování služby
  • respektujeme volbu uživatele a jeho dobrovolné zapojení do služby


Kapacita - maximálně 20 uživatelů /rodin/ v daný okamžik.

Kontakty:

Vedoucí sociální služby a sociální pracovnice:
Bc. Jiřina Gasserová
Telefon: 774 422 562
jirina.gasserova@dcul.cz


Sociální pracovníci/Pracovníci v sociálních službách:
Petra Prachařová
Telefon: 721 570 084
petra.pracharova@dcul.cz


Mgr. Martina Lohniská /roz. Vlková/
- aktuálně na Mateřské a rodičovské dovolené


Mgr. Michaela Svojanovská /roz. Procházková/
- aktuálně na Mateřské a rodičovské dovolenéSociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi v Dobrovolnickém centru je zapojena do projektu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2 a je financována z prostředků EU.Přejděte na stránkyPodporovatelé
 
     
  Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem © 2005, Všechna práva vyhrazena | Mapa serveru