Novinky na serveruProgramy a projektyO naší organizaciKdo je to dobrovolníkNáš časopisFotogalerie z akcíKontaktujte nás
 

Na hlavní stránku
 
Programy a projekty:
 
FIT PRO ŽIVOT
Měníme věci kolem nás
Příhraniční výměna projekt
Výchova bez násilí na dětech
Společný vývoj a propagace nových služeb pro děti a mládež v partnerských městech ÚL a Chemnitz
Dobrovolnická služba v Muzeu a Knihovně
VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE
Nezaměstnaní – Projekt Vítej!
Kurz Silní rodiče – Silné děti®
PANEL humanitárních organizací
Klíče pro život
Přeshraniční výměna
projektů
Akreditace dobrovolnické
služby pro organizace
Evropská dobrovolná služba
Sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi
Program 3G
Sociální rehabilitace
Rada dobrovolnických center
Dobrovolníci v nemocnicích
Křesadlo
Metodické středisko
Programu KOMPAS
Rozvoj dobrovolnictví
 
 
 
 
 
 
 
Starší projekty:
 
Firemní dobrovolnictví
SEBE-VĚDOMÉ DĚTI
Olympiáda
Studenti dětem
Make a Connection
Rozvoj občanských ctností
Obdivuhodní senioři
Klíčový krok
Projekt POLIS
Časopis


PROJEKT KLÍČOVÝ KROK

Monitorovací zpráva DC číslo II.

Dne 8. 8. 2005 byla na půdě Dobrovolnického centra započata realizace projektu Klíčový krok. Stěžejní náplní projektu je usilovat o rozvinutí a posílení kapacity naší organizace ve smyslu schopnosti pružně a efektivně reagovat na impulsy a podněty komunity a to především v oblasti činnosti zaměřené na osoby ohrožené sociální exkluzí. V profesní hierarchii Dobrovolnického centra byl vytvořen prostor pro vznik nové pracovní pozice, pozice projektového a strukturálního manažera, jenž by měl operativně koordinovat aktivity celého týmu vedoucí k udržení a následnému rozšíření spektra poskytovaných služeb, potažmo k zajištění možných zdrojů jejich realizace. Vedle nastíněné revize systému řízení a struktury naší organizace je dalším plánovaným výstupem zpracování dvou projektových záměrů Dobrovolnického centra do podoby žádosti o finanční podporu ze strukturálních fondů EU. Získané zkušenosti poté zamýšlíme redistribuovat do dalších míst na území NUTS II, naším záměrem je vytvoření databáze možných partnerů pro budoucí projekty organizace a ukotvení mechanismů vzájemné spolupráce. Partnerskou organizací v projektu Klíčový krok je Dobrovolnickému centru Diakonie Českobratrské církve evangelické – Středisko sociálních aktivit Most, jež stojí po našem boku od přípravných fází projektu.TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
„ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů“

Podporovatelé
 
     
  Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem © 2005, Všechna práva vyhrazena | Mapa serveru