Novinky na serveruProgramy a projektyO naší organizaciKdo je to dobrovolníkNáš časopisFotogalerie z akcíKontaktujte nás
 

Na hlavní stránku
 
Programy a projekty:
 
FIT PRO ŽIVOT
Měníme věci kolem nás
Příhraniční výměna projekt
Výchova bez násilí na dětech
Společný vývoj a propagace nových služeb pro děti a mládež v partnerských městech ÚL a Chemnitz
Dobrovolnická služba v Muzeu a Knihovně
VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE
Nezaměstnaní – Projekt Vítej!
Kurz Silní rodiče – Silné děti®
PANEL humanitárních organizací
Klíče pro život
Přeshraniční výměna
projektů
Akreditace dobrovolnické
služby pro organizace
Evropská dobrovolná služba
Sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi
Program 3G
Sociální rehabilitace
Rada dobrovolnických center
Dobrovolníci v nemocnicích
Křesadlo
Metodické středisko
Programu KOMPAS
Rozvoj dobrovolnictví
 
 
 
 
 
 
 
Starší projekty:
 
Firemní dobrovolnictví
SEBE-VĚDOMÉ DĚTI
Olympiáda
Studenti dětem
Make a Connection
Rozvoj občanských ctností
Obdivuhodní senioři
Klíčový krok
Projekt POLIS
Časopis


R E A L I Z O V A N É P R O J E K T Y –
2. ročník – 2002/2003

Počet realizovaných projektů: 9
Celková finanční podpora: 236.000,-


Probuzení Valkeřic - Cílem projektu je oživení společenského života v obci Valkeřice v Českém Středohoří. Naplánovány jsou akce jako Den dětí, svépomocné "brigády", zahradní slavnosti, divadelní představení ochotníků, besedy s obyvateli o budoucnosti obce. Vše by probíhalo na dnes zanedbaném pozemku, který chce skupina k tomuto účelu upravit. Realizátory projektu jsou studenti a zaměstnaní mladí lidé z Děčína, kterým poskytuje zázemí o.s. Slunečnice (vlastníkem pozemku, patřící k objektu, ve kterém je budován Domov náhradí rodinné péče). Realizace projektu je plánována od června do prosince 2003.
Finanční podpora: 46.000,- Kč

Filek -
Cílem projektu je vydání 2 čísel odborného mezioborového časopisu studentů humanitních oborů Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, který podnítí komunikaci mezi studenty a pedagogy. Projekt je určen pro cílovou skupinu studentů a pedagogů, ale i pro neakademickou obec. Studenti se díky přípravě časopisu připraví na budoucí působení v periodikách.
Finanční podpora: 10.000,- Kč

Slunečnice -
Cílem projektu je smysluplně naplnit volný čas dětí ze Střediska výchovné péče (SVP) v Mostě a Chomutově. Realizátoři projektu chtějí docílit zvýšení komunikačních dovedností a všeobecného rozhledu u cílové skupiny, tj. děti a mládež s poruchami chování nebo výchovnými problémy. Realizátory jsou studentky Vyšší odborné školy sociální (některé z nich vedou v SVP terapeutické skupiny). Hlavními aktivitami projektu jsou volnočasové pobyty, návštěvy divadla či kina a workshopy.
Finanční podpora: 23.000,- Kč

Vrata židovského hřbitova v Libochovicích - Cílem projektu je obnova vrat k židovskému hřbitovu (na seznamu nemovitých kulturních památek) v obci Libochovice, založenému před 420 lety. Projekt je určen návštěvníků hřbitova, obyvatelům obce. Hlavní náplní projektu je badatelská činnost (pátrání v archivech, staré pohlednice, pamětníci) kvůli původní podobě vrat a jejich následná výroba. Realizátory jsou mladí lidé - studenti, zaměstnaní i nezaměstnaní.Projektový tým začal přípravné práce již v dubnu a bude pokračovat do října 2003.
Finanční podpora: 30.000,- Kč

Legendy -
Cílem projektu je obohacení volného času znevýhodněným dětem Ústecka (děti ze soc. slabého prostředí...) Formou tématických, výchovně vzdělávacích víkendů a akcí umožnit dětem navázání nových kontaktů a vztahů (2denní pobyty -hájovna; ekofarma; lesní chalupa). Dále plánovány mezigenerační hry mezi dětmi a seniory v domově důchodců. Realizátoři projektu jsou většinou studenti Pedagogické fakulty UJEP tvořící skupinu dobrovolníků v programu Dobrovolnického centra PětP. Realizace projektu je plánována od června do prosince.
Finanční podpora: 40.000,- Kč

ZAKAR - Cílem projektu je oprava prolézačky a altánu na zahradě Speciální mateřské školy internátní (dětský domov pro děti předškolního věku) a připravit pro děti karneval včetně ušití masek. Realizátory jsou učňové SOU a OU stavebního v Lounech. Realizace projektu plánována od září do prosince 2003.
Finanční podpora: 15.000,- Kč

Dětské pomněnky & Náš den D - Cílem projektu je zorganizovat akce pro děti z mateřských škol, základních škol a dětských domovů na Ústecku.Projekt má dvě části: pohádková divadelní představení s výchovným motivem a zábavně soutěžní akci ke Dni dětí pro děti z DD.Realizátory jsou studentky Střední zdravotnické školy v Ústí nad Labem. Realizace projektu je plánována na období červen - prosinec 2003.
Finanční podpora: 20.000,- Kč

Koštická omladina - Cílem projektu je nabídnout dětem z obce Koštice nad Ohří nedaleko Loun aktivní využití volného času formou sportovních a kulturních aktivit. Realizátory projektu jsou převážně mladí lidé z této lokality a víkendoví "rekreanti". Slíbená podpora 3 dalších sponzorů. Doba trvání projektu je plánována na červen až prosinec 2003.
Finanční podpora: 30.000,- Kč

Sportem se vždy zabavíme -
Projekt volně navazuje na aktivity realizátorů z předešlého ročníku MC (mladí lidé se zázemím v Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR - klub Ústí nad Labem). Projekt chce přispět k celkově dobrému fyzickému i duševnímu stavu cílové skupiny tělesně postižených dětí sportovními aktivitami nejrůznějšího charakteru (od plavby po Labi až po sportovní olympiádu). Realizace projektu je plánována na období květen až prosinec 2003.
Finanční podpora: 22.000,- Kč

HODNOCENÍ
KOMISE
REALIZOVANÉ PROGRAMY 2002
REALIZOVANÉ PROGRAMY 2003
REALIZOVANÉ PROGRAMY 2004
REALIZOVANÉ PROGRAMY 2006
ŠKOLENÍ

Podporovatelé
 
     
  Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem © 2005, Všechna práva vyhrazena | Mapa serveru