Projekt D-CARE

Hlavním cílem projektu D-CARE je zlepšit dovednosti a vyvinout, ověřit a rozšířit chytrá řešení, která posílí a integrují regionální sociální a zdravotní systémy v 9 podunajských regionech. Projekt bude podporovat služby e-péče a e-zdraví pro starší lidi s chronickými nemocemi a kognitivními poruchami. 

Aktivity projektu jsou rozděleny do tří pilířů:

1) Návrh propojených inovativních vzdělávacích prostředí odpovědných za vývoj nových vzdělávacích nástrojů, obsahu a vzdělávacích programů ke zlepšení dovedností, které regiony projektu potřebují k poskytování nových služeb integrované péče (inovativní modely inteligentní péče). 

2) Nasazení pilotů Smart Care pro zkoumání, výběr, optimalizaci, testování a ověřování inovativních služeb inteligentní péče o starší dospělé s chronickými nemocemi nebo kognitivními poruchami;

3) zřízení Centra pro nadnárodní vzdělávací politiku, které by mělo zajistit vytváření know-how a šíření výsledků a znalostí tvůrcům politik.

Konsorcium projektu se skládá z 27 projektových partnerů z 9 zemí Podunají a sdružuje národní a regionální, veřejné a soukromé organizace a univerzity.

Doba realizace projektových aktivit je 30 měsíců – od 01.07.2020 do 31.12.2022

Celkový rozpočet:

2 648 285,00 EURO
EFRR: 2 054 556,25 EURO
IPA: 107 440,00 EURO
ENI: 89 046,00 EURO

Další informace o projektu naleznete na adrese http://www.interreg-danube.eu/d-care.

Projekt spolufinancovaný z fondů Evropské unie (ERDF, IPA, ENI).

Informace ke sdílení naleznete zde.