Dobrovolník

Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí nebo organizací. Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může poskytnout druhým.

Chcete být dobrovolníkem?
Pokud se chcete stát dobrovolníkem, zkuste si odpovědět na následující otázky:
  • Proč se chci stát dobrovolníkem a co od této činnosti očekávám?
  • Kolik času mohu dobrovolnické činnosti věnovat?
  • Chci se účastnit dlouhodobých, krátkodobých nebo jednorázových činností?
  • Mám nějaké speciální dovednosti, schopnosti nebo zkušenosti, které mohu při své dobrovolnické činnosti využít?
  • Jaká oblast dobrovolnické činnosti mě zajímá (například práce s dětmi, seniory, manuální práce, administrativní výpomoc…)?

    Odpovědi na tyto otázky by vám měly ulehčit rozhodování kde a pro koho chcete dobrovolnickou činnost vykonávat.
Kontaktní formulář
kontaktujte nás
Jak mohu jako dobrovolník pomáhat
Co jako dobrovolník získám?

Za dobrovolnou pomoc nedostáváme peníze, přesto však získáváme. Nabýváme mnoho zajímavých zkušeností a rozvíjíme své schopnosti, za které nakonec můžeme být v zaměstnání i finančně ohodnoceni. Dobrovolnictví je o vzájemném respektu, toleranci a ochotě pomáhat, což jsou hodnoty, díky nimž vytváříme lepší svět. V neposlední řadě získáváme pocit uspokojení a naplnění, navazujeme nové přátelské vztahy, podporu koordinátora dobrovolníků ve formě výcviku a následné vzdělávání a supervize.