Dobrovolník

Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí nebo organizací. Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může poskytnout druhým.

Chcete být dobrovolníkem?
Pokud se chcete stát dobrovolníkem, zkuste si odpovědět na následující otázky:
  • Proč se chci stát dobrovolníkem a co od této činnosti očekávám?
  • Kolik času mohu dobrovolnické činnosti věnovat?
  • Chci se účastnit dlouhodobých, krátkodobých nebo jednorázových činností?
  • Mám nějaké speciální dovednosti, schopnosti nebo zkušenosti, které mohu při své dobrovolnické činnosti využít?
  • Jaká oblast dobrovolnické činnosti mě zajímá (například práce s dětmi, seniory, manuální práce, administrativní výpomoc…)?

    Odpovědi na tyto otázky by vám měly ulehčit rozhodování kde a pro koho chcete dobrovolnickou činnost vykonávat.
Co jako dobrovolník získám?

Za dobrovolnou pomoc nedostáváme peníze, přesto však získáváme. Nabýváme mnoho zajímavých zkušeností a rozvíjíme své schopnosti, za které nakonec můžeme být v zaměstnání i finančně ohodnoceni. Dobrovolnictví je o vzájemném respektu, toleranci a ochotě pomáhat, což jsou hodnoty, díky nimž vytváříme lepší svět. V neposlední řadě získáváme pocit uspokojení a naplnění, navazujeme nové přátelské vztahy, podporu koordinátora dobrovolníků ve formě výcviku a následné vzdělávání a supervize.