PŘED BĚHEM NYNÍ
Sleduj proměnu klubovny, která dostala nový kabát.