Solidární projekty

Tento typ projektu je výzvou pro mladé lidi, kteří chtějí pozitivně ovlivnit své okolí, posílit vzájemné porozumění místní komunity, podpořit lokální občanský rozvoj, být iniciativní a inspirovat i ostatní okolo sebe. Projekt je možné uskutečnit pouze na území země, kde byla finanční podpora schválena, jedná se tedy o národní iniciativu, která však umožňuje prezentovat i evropské hodnoty.

Více informací na https://www.dzs.cz/cz/evropsky-sbor-solidarity/solidarni-projekty/

Volaris 2018-1-CZ01-ESC31-059906

Období projektu: 1.1. 2019 – 31.12. 2019

Volaris je první solidární projekt pod Dobrovolnickým centrem, z.s.

Skupina mladých dobrovolníků  např. doučuje děti ze znevýhodněných rodin a z vyloučených lokalit, besedují po školách o dobrovolnictví a sdílí své zkušenosti ne jen se studenty škol, ale radí také jak si napsat svůj vlastní solidární projekt. Šířením těchto informací se to několika skupinkám mladých lidí z Ústí nad Labem podařilo. Díky projektu Volaris dobrovolníci s podporou dalších lidí zrekonstruovali a vybavili praktickými školními pomůckami prostor pro doučování tzv. Doučovatelnu.

Tvoříme náš svět 2019-1-CZ01-ESC31-060407

Období projektu: 1.5. 2019 – 30.4. 2020

Tento projekt je zaměření na Udržitelný rozvoj a Globální vzdělávání. Mladí členové týmu se neformálně schází minimálně jednou za měsíc, aby společně připravovali a realizovali naplánované aktivity projektu.

Akce které se již realizovaly např. Osazování záhonů květinami, Jarní úklid přírody, Vzdělávací workshopy pro děti na příměstském táboře InlineSkating.cz

Odborná praktikantka

Štěpánka Motejlová

motejlovka@seznam.cz

723 539 682