Vzdělávací a zážitkový kurz pro rodiče, pěstouny
SILNÍ RODIČE – SILNÉ DĚTI

Mnoho rodičů má pocit, že jsou ve výchově osamoceni. Někdy jsou nejistí, někdy bezradní. Věří tomu, že v jiných rodinách se vše daří mnohem lépe.

Kurz SILNÍ RODIČE – SILNÉ DĚTI® posiluje sebevědomí rodičů, rozšiřuje schopnost naslouchat, klást meze a vyjednávat. Ukáže vám, jak spolu můžete vycházet i bez násilí v různých rovinách, i když jste již s nervy na konci.

Společně s lektory a ostatními rodiči můžete prohloubit následující témata:

  • Co je ve výchově skutečně důležité?
  • Co ode mě moje dítě potřebuje?
  • Jaká jsem matka? Jaký jsem otec?
  • Jak mohu mluvit se svým dítětem, aby mi porozumělo?
  • Co mám dělat při problémech?
  • Jak použiji svojí moc?
  • Které pocity jsou důležité?

Kurz vedou 2 vyškolení lektoři, provádí účastníky 12 tématy. Doba trvání kurzu je obvykle 10–12 týdnů (nejčastěji 1x týdně max. 2 hodiny).

 

Podrobnější informace a nabídku aktuálně otevřených kurzů naleznete na:

www.silnirodice-silnedeti.cz

Kontaktní osoba za metodické centrum kurzu:
Bc. Jiřina Gasserová