DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA V KULTUŘE
V rámci tohoto programu se dobrovolníci zapojují do aktivit kulturního zaměření a pomáhají tak v zachování kulturního dědictví. To vše se děje v rámci celého Ústeckého kraje.

Proč se stát dobrovolníkem ? 

 • Je to zábava
 • Poznáte spoustu nových lidí 
 • Naučíte se nové věci
 • Dostanete se na místa, kam byste se jinak nedostali
 • Uvidíte zázemí různých akcí a organizací
 • Uplatníte svůj talent a zkušenosti 

A spoustu dalšího 😊

Co dobrovolníci dělají ?

 • Podílí se na přípravě a organizaci akcí pořádaných pro (nejen) veřejnost, 
 • digitalizují fotomateriál ve spolupráci s kurátorem sbírek fotografií
 • vyrábí rekvizity ve spolupráci s muzejním pedagogem
 • fungují jako podpora pro návštěvníky (včetně dětí, seniorů, handicapovaných) – orientace na místě, pomoc v šatně, technická podpora při koncertech, vyhledávání knih, apod.
 • provozují donáškovou službu knih seniorům a handicapovaným klientům
 • spoluprácují při realizaci vzdělávacích projektů pro školní mládež s odborným pracovníkem (motivace žáků k návštěvám expozic, aktivního zapojení či dobrovolnictví v kulturní oblasti)
 • spolupracují při realizaci tematických kroužků, např. Čtenářského kroužku v dětském oddělení
 • mají možnost realizovat vlastní nápady na aktivity

S jakými organizacemi spolupracujeme ? 

 • Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.
 • Veřejný sál Hraničář, spolek
 • Severočeská vědecká knihovna, p.o.

Jaký má dobrovolnický program cíl ? 

 • Koordinovat činnost dobrovolníků v přijímacích organizacích.
 • Získat a informovat nové zájemce.
 • Realizovat školení pro dobrovolníky a koordinátory.
 • Zapojit nové dobrovolníky do aktivní činnosti.
 • Nabídnout možnost smysluplného využití volného času v zajímavém prostředí.
 • Organizovat pravidelné schůzky s koordinátory a setkání dobrovolníků.
 • Podílet se na realizaci kulturních aktivit a ovlivnit tak dění v přijímacích organizacích.
 • Rozvíjet možnosti pro působení dobrovolníků – nové typy činností, realizace vlastních nápadů, spolupráce s dalšími organizacemi kulturního charakteru.
 • Propagovat dobrovolnictví v Ústí nad Labem v kulturní oblasti.
 • Poskytnout informace a postupy dalším institucím, které projeví zájem o působení dobrovolníků v jejich organizaci.

Co znamená, že program je akreditovaný ?

Dobrovolnickému centru (DC) byla na základě žádosti udělena Ministerstvem vnitra ČR akreditace v oblasti dobrovolnické služby č. j.:MV-120204-/OBP-2015 pro vysílání dobrovolníků do přijímajících organizací v oblasti kultury v Ústeckém kraji.

Dobrovolnické centrum spolupracuje s partnerskými organizacemi, se kterými uzavírá tzv. Smlouvu o spolupráci, podepisuje Pověření koordinátora dobrovolníků s vybraným pracovníkem organizace, který se dobrovolníkům přímo věnuje. Pověřený koordinátor je v přímém a pravidelném kontaktu s koordinátorem DC.