SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Pracovníci spolupracují s rodinami v nepříznivé sociální situaci. Sociální služba je poskytována v Ústí nad Labem + 15 km od hranice města. 

Poslání sociálně aktivizační služby:
Posláním Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále SAS pro rodiny s dětmi) Dobrovolnického centra, z. s. je pomáhat při řešení problémů, které dlouhodobě nepříznivě ovlivňují fungování rodin a které nejsou rodiny schopny samy vyřešit. Jedná se o rodiny s dětmi žijící v Ústí nad Labem a blízkém okolí.

Cíle SAS pro rodiny s dětmi:

 • Rozvíjet schopnosti uživatelů služeb.
 • Pomoci rodinám při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Podporovat vztahy a komunikaci v rodině uživatelů.
 • Snížit sociální rizika související se způsobem života rodin.

Uživatelé služby – rodiny:
Uživatelé služby jsou rodiny s dětmi z kulturně, geograficky nebo socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí. Například rodiny nacházející se v sociálně nepříznivé či náročné (životní) situaci, neúplné rodiny s dětmi, rodiny zatížené zdravotním handicapem rodiče či dítěte apod.

Zásady SAS pro rodiny s dětmi:

 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Dobrovolnickém centru z. s. jsou
 • zapojeny do projektu Elektromobily pro sociálně aktivizační služby v Ústí nad Labem
 • a je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.
 • ve středu zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby, zájmy a osobnostní rozvoj uživatelů
 • k uživateli přistupujeme profesionálně, individuálně, laskavě a bez předsudků
 • vytváříme podmínky pro osobnostní rozvoj uživatelů
 • rozvíjíme stávající kvality a to, co je funkční
 • klademe důraz na spolupráci s uživatelem při poskytování služby
 • respektujeme volbu uživatele a jeho dobrovolné zapojení do služby

Provozní doba:
Pondělí, středa: 8:00–13:00h
Úterý, čtvrtek: 11:00–17:00h
Pátek: 10:00–12:00h
Případně dle dohody.

Kapacita – maximálně 20 rodin v daný okamžik.

Náš tým: 
Vedoucí sociální služby a sociální pracovnice:
Bc. Lucie Palaščaková

Sociální pracovníci/Pracovníci v sociálních službách:
Petra Prachařová

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Dobrovolnickém centru z. s. jsou zapojeny do projektu Elektromobily pro sociálně aktivizační služby v Ústí nad Labem a je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.