SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Dobrovolnické centrum, z. s. je jeden ze subjektů poskytujících sociální služby a pomoc osobám sociálně vyloučeným, či sociálním vyloučením ohroženým na území Ústeckého kraje. Poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Na základě žádosti o podporu z programu 101. Výzvy IROP – Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností – SC 6.1 toto dobrovolnické centrum získalo příslib získání 2 nových, moderních vozidel pro svoji činnost. Nová vozidla, která budou dodána v průběhu roku 2023 významně přispějí ke zvýšení kvality poskytované péče. Obnovený vozový park umožní věnovat více času přímé prács klientem a cílené pomoci. Na práci s klientem, tak budou mít zaměstnanci více času, jejich pomoc se stane flexibilnější, efektivnější a bude dosahováno lepších výsledků. Lze předpokládat, že to klienti velmi ocení. Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie.

Realizované opatření navíc přispěje k ochraně životního prostředí a snížení energetické náročnosti aktivit při poskytování sociální služby. Jedno vozidlo bude elektromobil a druhé plug-in hybrid. Nová vozidla budou bezpečná, tichá, s nulovými nebo nízkými emisemi CO2 a nízkými náklady na provoz a údržbu.

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017218

Pracovníci spolupracují s rodinami v nepříznivé sociální situaci. Sociální služba je poskytována v Ústí nad Labem + 15 km od hranice města. 

Poslání sociálně aktivizační služby:
Posláním Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále SAS pro rodiny s dětmi) Dobrovolnického centra, z. s. je pomáhat při řešení problémů, které dlouhodobě nepříznivě ovlivňují fungování rodin a které nejsou rodiny schopny samy vyřešit. Jedná se o rodiny s dětmi žijící v Ústí nad Labem a blízkém okolí.

Cíle SAS pro rodiny s dětmi:

 • Rozvíjet schopnosti uživatelů služeb.
 • Pomoci rodinám při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Podporovat vztahy a komunikaci v rodině uživatelů.
 • Snížit sociální rizika související se způsobem života rodin.

Uživatelé služby – rodiny:
Uživatelé služby jsou rodiny s dětmi z kulturně, geograficky nebo socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí. Například rodiny nacházející se v sociálně nepříznivé či náročné (životní) situaci, neúplné rodiny s dětmi, rodiny zatížené zdravotním handicapem rodiče či dítěte apod.

Zásady SAS pro rodiny s dětmi:

 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Dobrovolnickém centru z. s. jsou
 • zapojeny do projektu Elektromobily pro sociálně aktivizační služby v Ústí nad Labem
 • a je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.
 • ve středu zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby, zájmy a osobnostní rozvoj uživatelů
 • k uživateli přistupujeme profesionálně, individuálně, laskavě a bez předsudků
 • vytváříme podmínky pro osobnostní rozvoj uživatelů
 • rozvíjíme stávající kvality a to, co je funkční
 • klademe důraz na spolupráci s uživatelem při poskytování služby
 • respektujeme volbu uživatele a jeho dobrovolné zapojení do služby

Provozní doba:
Pondělí, středa: 8:00–13:00h
Úterý, čtvrtek: 11:00–17:00h
Pátek: 10:00–12:00h
Případně dle dohody.

Kapacita – maximálně 20 rodin v daný okamžik.

Náš tým: 
Vedoucí sociální služby a sociální pracovnice:
Bc. Lucie Palaščaková

Sociální pracovníci/Pracovníci v sociálních službách:
Petra Prachařová

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Dobrovolnickém centru z. s. jsou zapojeny do projektu Elektromobily pro sociálně aktivizační služby v Ústí nad Labem a je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.