Novinky na serveruProgramy a projektyO naší organizaciKdo je to dobrovolníkNáš časopisFotogalerie z akcíKontaktujte nás
 

Na hlavní stránku
 
Programy a projekty:
 
FIT PRO ŽIVOT
Měníme věci kolem nás
Příhraniční výměna projekt
Výchova bez násilí na dětech
Společný vývoj a propagace nových služeb pro děti a mládež v partnerských městech ÚL a Chemnitz
Dobrovolnická služba v Muzeu a Knihovně
VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE
Nezaměstnaní – Projekt Vítej!
Kurz Silní rodiče – Silné děti®
PANEL humanitárních organizací
Klíče pro život
Přeshraniční výměna
projektů
Akreditace dobrovolnické
služby pro organizace
Evropská dobrovolná služba
Sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi
Program 3G
Sociální rehabilitace
Rada dobrovolnických center
Dobrovolníci v nemocnicích
Křesadlo
Metodické středisko
Programu KOMPAS
Rozvoj dobrovolnictví
 
 
 
 
 
 
 
Starší projekty:
 
Firemní dobrovolnictví
SEBE-VĚDOMÉ DĚTI
Olympiáda
Studenti dětem
Make a Connection
Rozvoj občanských ctností
Obdivuhodní senioři
Klíčový krok
Projekt POLIS
Časopis


OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ

Oblast vzdělávání je zaměřena na přenášení zkušeností z naší činnosti ve městě Ústí nad Labem z let 2000-2004 do celého Ústeckého kraje. Nabízíme několik typů vzdělávacích kurzů, které pravidelně nabízíme minimálně 50 organizacím i široké veřejnosti.

KURZ KOORDINÁTORŮ DOBROVOLNÍKŮ

Je určen zájemcům z neziskových organizací: občanských sdružení, zařízení sociální péče, z nemocnic, škol a dalších veřejně prospěšných služeb.
Cíle kurzu:
Vytvoření systému dobrovolné pomoci ve vaší organizaci tak, aby se stal samozřejmou součástí vaší činnosti a rozšířil a zkvalitnil nabídku vašich služeb.


Seznámení s principy dobrovolnictví, s dosavadními zkušenostmi i bariérami dobrovolnictví v ČR, se zákonem o dobrovolnické službě a jeho praktickým použitím a s metodikou získávání, přípravy i supervize dobrovolníků.

Pomoc při psaní projektů na téma dobrovolnictví ve vlastní organizaci.

Nalezení optimálního modelu pro získání akreditace dobrovolnické služby pro vysílání (školení, pojištění) dobrovolníků ve vaší organizaci.

Lektoři: PaedDr. Vladimír Šik – odborný asistent Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně Bohdana Furmanová – koordinátorka programu Rozvoj dobrovolnictví v Ústeckém kraji, specialista na seniorská a zdravotnická zařízení Mgr. František Klepač – vedoucí programu Rozvoj dobrovolnictví v Ústeckém kraji Absolventi kurzu získávají osvědčení o absolvování.
Místo konání: Školící a rekreační středisko OS TOK - MAXOV s r.o.,
Cena kurzu: 1.500,- Kč /osoba; částka zahrnuje 2x nocleh, celodenní stravu, dopravu a kurzovné, Nejbližší termín kurzu: 9. – 11. listopadu 2005 Přihláška je ke stažení ZDE.


KURZ PSYCHOHYGIENY

Je určen pro pracovníky pečujících profesí.
Cíle kurzu:

Seznámit s technikami pro získávání nové energie potřebné u pomáhajících pracovníků.

Prakticky předvést model řešení těžko zvládnutelných případů - případová supervize.

Najít cestu, jak na základě osobních vztahů a kontaktů vytvořit fungující profesionální síť pracovníků pomáhajících profesí z různých pozic a z různých zařízení.

Nabídnout obnovu sil se zaměřením na relaxační a imaginační techniky.

Odpočinek.

Prevence syndromu „vyhoření“ (syndrom „burn out“).

Rozvíjet vlastní komunikační dovednosti.

Seznámit se se základy týmové spolupráce.

Lektoři: PaedDr. Vladimír Šik – odborný asistent Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně Bohdana Furmanová – koordinátorka programu Rozvoj dobrovolnictví v Ústeckém kraji, specialista na seniorská a zdravotnická zařízení Absolventi kurzu získávají osvědčení o absolvování.
Místo konání: Školící a rekreační středisko OS TOK - MAXOV s r.o.,
Cena kurzu: 700,- Kč /osoba, při účasti dvou a více osob z jednoho zařízení 550,- Kč /osoba; částka zahrnuje nocleh, celodenní stravu, dopravu a kurzovné, Nejbližší termín kurzu: květen 2006 (předběžně se můžete přihlásit na bohdana@dcul.cz).


KURZ DOBROVOLNICTVÍ PRO KAŽDÉHO
Jednodenní kurz s názvem Dobrovolnictví pro každého nabízí základní informace o dobrovolnictví. Je určensociálním pracovnicím, pečovatelkám, vychovatelkám, zdravotnickému personálu, pracovníkům NNO, studentům, dobrovolníkům a široké veřejnosti.
Cíle kurzu:
Objasnit pojem dobrovolnictví.

Nabídnout přehled možností uplatnění dobrovolníků v našem kraji.

Seznámit s historií dobrovolnictví, právy a povinnostmi dobrovolníků, legislativním prostředím.

Představit kodex dobrovolníka.

Nabídnout tématické textové materiály a odkazy na důležité informační zdroje.

Ukázat dobrovolnictví v praxi (video).

Lektoři:
Jakub Michal - koordinátor programu Make a Connection,
Mgr. Lenka Černá - ředitelka Dobrovolnického centra

Místo konání: Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem,
Cena kurzu:150,- Kč/osoba; částka zahrnuje také kávu, čaj, vodu, drobné pohoštění,
Nejbližší termín kurzu:
14. - 16. listopadu 2005 (přihlásit se můžete na bohdana@dcul.cz).


KRAJSKÝ DISKUSNÍ KLUB

Diskusní kluby nabízí možnost setkávání zástupců NNO Ústeckého kraje. Pořádají se vždy na konrétní téma, ke kterému je přizván jeden odborník.
Cíle diskusních klubů:

Nabídnout zástupcům NNO možnost diskutovat aktuální téma.

Konfrontovat názory a předávat praktické zkušenosti.

Seznámit s aktuálním děním v oblasti dobrovolnictví a nestátního neziskové sektoru.

Lektoři: Mgr. František Klepač - vedoucí programu Rozvoj dobrovolnictví v Ústeckém kraji externí lektor k danému tématu Místo konání: Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem,
Nejbližší termín diskusního klubu: termíny kurzů se stanovují dle aktuální poptávky a zástupci jednotlivých organizací jsou oslovováni zvacím dopisem.

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE
V rámci vzdělávání nabízíme také možnost využít individuálních konzultací přímo v Dobrovolnickém centru. Tuto službu poskytuje všem organizacím, které mají zájem zapojit do jejich činnosti dobrovolníky. V případě zájmu většího počtu lidí z jedné organizace jsme připraveni poskytnout konzultaci ve Vašem zařízení. Individuální konzultaci si můžete dojednat na frantisek@dcul.cz.


Oblast vzdělávání
Oblast propagace
Oblast služeb


Podporovatelé
 
     
  Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem © 2005, Všechna práva vyhrazena | Mapa serveru