Novinky na serveruProgramy a projektyO naší organizaciKdo je to dobrovolníkNáš časopisFotogalerie z akcíKontaktujte nás
 

Na hlavní stránku
 
Programy a projekty:
 
FIT PRO ŽIVOT
Měníme věci kolem nás
Příhraniční výměna projekt
Výchova bez násilí na dětech
Společný vývoj a propagace nových služeb pro děti a mládež v partnerských městech ÚL a Chemnitz
Dobrovolnická služba v Muzeu a Knihovně
VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE
Nezaměstnaní – Projekt Vítej!
Kurz Silní rodiče – Silné děti®
PANEL humanitárních organizací
Klíče pro život
Přeshraniční výměna
projektů
Akreditace dobrovolnické
služby pro organizace
Evropská dobrovolná služba
Sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi
Program 3G
Sociální rehabilitace
Rada dobrovolnických center
Dobrovolníci v nemocnicích
Křesadlo
Metodické středisko
Programu KOMPAS
Rozvoj dobrovolnictví
 
 
 
 
 
 
 
Starší projekty:
 
Firemní dobrovolnictví
SEBE-VĚDOMÉ DĚTI
Olympiáda
Studenti dětem
Make a Connection
Rozvoj občanských ctností
Obdivuhodní senioři
Klíčový krok
Projekt POLIS
Časopis


OBLAST PROPAGACE

Oblast propagace se zaměřuje na šíření myšlenky dobrovolnictví a na informování veřejnosti o dobrovolnické činnosti. Tento cíl je sledován následujícími aktivitami.


VIZUÁLNÍ IDENTITA ORGANIZACE

Výchozí bodem úspěšné propagace dobrovolnictví je kompaktní vizuální styl Dobrovolnického centra, na němž se začalo systematicky pracovat v roce 2004. Jednotný vizuální styl, který odpovídá poslání celé organizace, nese pro veřejnost srozumitelnou symboliku, díky níž se pojem dobrovolnictví snadno šíří a fixuje. V této snaze navázalo DC spolupráci s občanským sdružením TeBe – společností vizuální komunikace. V roce 2004 vzniklo nové logo, od něhož se odvíjí podoba všech dalších tiskovin a propagačních materiálů včetně webových stránek. Logo má výrazný kruhový bod, který symbolizuje centrum. Kruhový bod je jeho nejintenzivnější vizuální element. Text (název Dobrovolnické centrum) je umístěn dole, aby byl prostor kolem srdce, které „letí“ a v cestě mu nic nebrání. Stěžejní princip sdělení je to, že centrum sdružuje a koordinuje lidi, kteří jsou ochotni okolnímu světu dát kus ze sebe. Barevná kombinace čerstvé zelené s tmavě růžovou je vhodná kombinace pro symbiku centra jako čerstvého, zdravé jádra, které vysílá láskyplné dobrovolníky se srdcem na správném místě (tmavě růžová).


ČASOPIS O DOBROVOLNICTVÍ

V rámci programu Rozvoj dobrovolnictví připravilo Dobrovolnické centrum časopis, jehož hlavním cílem je přímá propagace dobrovolnictví směrem k veřejnosti. Záměrem Dobrovolnického centra je vydávat časopis, který bude nejen informovat o aktivitách DC, ale především šířit myšlenku dobrovolnictví. Rádi bychom dosáhli určité konfrontace názorů a postojů, do které budou vtaženi lidé v dobrovolnictví aktivní, odborníci z oblasti psychologie, sociologie, sociální práce, filozofie, dále samozřejmě široká veřejnost. Časopis připravuje redakční rada, která je v současné době sestavena pouze ze zaměstnanců DC, ovšem vize budoucnosti časopisu je taková, že budou redakční radu a realizační tým tvořit především dobrovolníci, kteří mohou z terénu přinést mnoho zajímavých podnětů. V prosinci 2004 bylo vydáno nulté číslo, které si můžete přečíst i zde na webových stránkách. Po tomto zkušebním čísle se aktuálně připravuje první číslo, které vyjde začátkem září. Periodicita časopisu bude čtvrtletní (každý třetí měsíc), druhé číslo tedy vyjde v prosinci 2005. Cílovou skupinou čtenářů jsou lidé aktivní v sociální sféře (organizace, se kterými DC spolupracuje), uživatelé služeb DC (domovy důchodců, nemocnice, školy atd.), dobrovolníci a kulturní veřejnost (knihovny, kina a jiná kulturní zařízení). Z veřejných míst ve městě Ústí nad Labem, kde můžete časopis získat, máme v distribuční síti prozatím Státní vědeckou knihovnu ve Velké Hradební a Univerzitní knihkupectví v Brněnské ulici. Obsah časopisu je dán jeho záměrem, avšak bezesporu se bude vyvíjet. Aktuálně je utvořen ustálený seznam rubrik, které bude pravidelně naplňován. Například v rubrice Seznamte se najdete rozhovory s lidmi působícími v sociální oblasti, s dobrovolníky aktivně působícími v některém z projektů DC, s lidmi využívajícími služeb DC atp.. Rubrika Bylo nebylo je pravidelným pohledem do historie dobrovolnictví, díky níž se poodkrývají trvalé společenské hodnoty a motivace dobrovolnictví. Do třetice zmiňme ještě rubriku Představujeme, která prezentuje konkrétní dobrovolnický program či projekt. Zde se neuvažuje pouze o aktivitách DC, ale o aktivitách obecně. Srovnání se zahraničím, kde má dobrovolnictví jiné podmínky, díky nimž můžou projekty expandovat i mimo sociální oblast, což může být inspirací a zároveň to může obecně pozitivně ovlivňovat vnímání dobrovolnictví. Máte-li zájem stát se členem redakční rady tohoto jedinečného časopisu, napište na frantisek@dcul.cz


DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dny otevřených dveří slouží jako přímý nástroj propagace směrem k široké veřejnosti. Dveře totiž neotevíráme pouze jednou dvakrát ročně, ale kdykoliv je zájem za dveře nahlédnout. Otevřeme Vám kdykoliv máte chuť a zájem. O dobrovolnictví takto informujeme například školy, kdy nás navštíví jedna třída v rámci hodiny společenských věd nebo občanské výchovy. Program dne otevřených dveří připravujeme dle poptávky, standardně nabízíme přednášku, diskusi a video. Pokud máte zájem nás takto navštívit a dozvědět se, co se děje za dveřmi, napiště na frantisek@dcul.cz.


PORTFOLIO

Propagační portfolio je materiálem, ve kterém evidujeme aktuální nabídku možností dobrovolnických činností v jiných organizacích. Portfolio slouží zejména dobrovolníkům, kteří přicházejí se zájmem aktivně se zapojit do činnosti. Naší snahou je tedy tuto nabídku neustále aktualizovat a rozšiřovat. Vzhledem k tomu, že mnoho dobrovolníků je z řad studentů, kteří trvale nežijí v Ústí nad Labem, má smysl v portfoliu evidovat organizace z celého kraje pro případ, že by chtěli tito dobrovolníci pomáhat v místě svého trvalého bydliště. V případě zájmu o zahrnutí vaší poptávky do tohoto portfolia, napiště na frantisek@dcul.cz.


MEDIA

Standardně spolupracujeme samozřejmě i s medii, prostřednictvím kterých se o dobrovolnických aktivitách a o dobrovolnictví jako takovém dozví nejširší spektrum lidí. Činost Dobrovolnického centra prezentujeme v Ústeckém deníku, Ústeckých přehledech a na Rádiu Labe. Každoročně také připravujeme veřejnou prezentaci pro Veletr sociálních služeb v Ústí nad Labem v rámci akce Týdny duševního zdraví.

Oblast vzdělávání
Oblast propagace
Oblast služeb


Podporovatelé
 
     
  Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem © 2005, Všechna práva vyhrazena | Mapa serveru