Novinky na serveruProgramy a projektyO naší organizaciKdo je to dobrovolníkNáš časopisFotogalerie z akcíKontaktujte nás
 

Na hlavní stránku
 
Programy a projekty:
 
FIT PRO ŽIVOT
Měníme věci kolem nás
Příhraniční výměna projekt
Výchova bez násilí na dětech
Společný vývoj a propagace nových služeb pro děti a mládež v partnerských městech ÚL a Chemnitz
Dobrovolnická služba v Muzeu a Knihovně
VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE
Nezaměstnaní – Projekt Vítej!
Kurz Silní rodiče – Silné děti®
PANEL humanitárních organizací
Klíče pro život
Přeshraniční výměna
projektů
Akreditace dobrovolnické
služby pro organizace
Evropská dobrovolná služba
Sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi
Program 3G
Sociální rehabilitace
Rada dobrovolnických center
Dobrovolníci v nemocnicích
Křesadlo
Metodické středisko
Programu KOMPAS
Rozvoj dobrovolnictví
 
 
 
 
 
 
 
Starší projekty:
 
Firemní dobrovolnictví
SEBE-VĚDOMÉ DĚTI
Olympiáda
Studenti dětem
Make a Connection
Rozvoj občanských ctností
Obdivuhodní senioři
Klíčový krok
Projekt POLIS
Časopis


Co je Studentské dobrovolnické centrum a jaké má poslání?

Studentské dobrovolnické centrum
je neformální skupinou studentů školy realizující dobrovolnickou pomoc. Posláním Studentského dobrovolnického centra je realizace tří základních aktivit:
Průběžné monitorování lokality z hlediska potřeb pomoci dobrovolníků – studenti na pravidelných setkáních (zpravidla 1 x v měsíci) konzultují mezi sebou možnosti svého působení v roli dobrovolníka. Mohou komunikovat se zástupci organizací působících v jejich okolí (Domovy důchodců, Dětské domovy, Ekologické organizace…) nebo zástupci státní správy. Na základě jejich poptávky organizují následující kroky.
Příprava a realizace dobrovolnické pomoci na základě zjištěných potřeb – dobrovolnickou činnost studentů lze rozdělit do tří základních typů: Individuální pomoc v místních organizacích - pravidelně krátkodobě či dlouhodobě dochází do organizací a nabízí svou výpomoc. Realizace studentského projektu - skupina studentů na základě svého promyšleného nápadu může zrealizovat akci či dlouhodobou aktivitu prospěšnou svému okolí nebo klientům některé z místních organizací. Práce v týmu, nutnost kooperace, schopnost logického uvažování, rozvahy, strategického plánování, cílevědomost – dovednosti, kterým se mohou studenti realizující svůj vlastní projekt přiučit. Koncert pro tělesně postižené děti, pravidelný klub literatury pro obyvatele domovů důchodců nebo víkend s výsadbou mladých stromků jsou jen velmi stručným námětem. Studentské projekty mohou být velmi různorodé, záleží jen na fantazii a schopnostech realizátorů. Studenti mohou jednorázové pomoci v rámci tzv. Rychlé Roty – místní organizace mohou požádat skupinu dobrovolníku o pomoc s uspořádáním větší akce – sportovní odpoledne, výlet nevidomých do zoologické zahrady apod. Tato aktivita není časově náročná a záleží pouze na pružnosti studentů.
Propagace své činnosti vzhledem k veřejnosti. – Veřejnost zatím nevnímá DOBROVOLNICTVÍ jako součást života komunity. Je proto důležité spolupracovat s místními médii (regionální noviny, rozhlas…) a informovat veřejnost o všech aktivitách, které studenti dělají. Občané získávají obraz toho, že i mladí lidé jsou svému okolí užiteční a zjišťují, co že to DOBROVOLNICTVÍ vlastně je.
Činnost studentů ve škole by měla být řízena koordinátorem, který je pedagogem školy. Koordinátor Studentského dobrovolnického centra je klíčovou postavou. Individuální podporu a častější schůzky potřebují především v začátku všichni studenti realizující dobrovolnickou pomoc. V takové chvíli je výhodou pomoc pedagoga školy. Má totiž možnost každodenního kontaktu se studenty.

VÝCVIK DOBROVOLNÍKA - CHŘIBSKÁ
VÝCVIK DOBROVOLNÍKA - MENTAUROV
SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY
STŘEDNÍ ŠKOLY ZAPOJENÉ V PROJEKTU
STUDENTSKÉ CENTRUM


19. 3. 2004 – Jakub Michal, koordinátor programu

Podporovatelé
 
     
  Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem © 2005, Všechna práva vyhrazena | Mapa serveru