Novinky na serveruProgramy a projektyO naší organizaciKdo je to dobrovolníkNáš časopisFotogalerie z akcíKontaktujte nás
 

Na hlavní stránku
 
Programy a projekty:
 
FIT PRO ŽIVOT
Měníme věci kolem nás
Příhraniční výměna projekt
Výchova bez násilí na dětech
Společný vývoj a propagace nových služeb pro děti a mládež v partnerských městech ÚL a Chemnitz
Dobrovolnická služba v Muzeu a Knihovně
VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE
Nezaměstnaní – Projekt Vítej!
Kurz Silní rodiče – Silné děti®
PANEL humanitárních organizací
Klíče pro život
Přeshraniční výměna
projektů
Akreditace dobrovolnické
služby pro organizace
Evropská dobrovolná služba
Sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi
Program 3G
Sociální rehabilitace
Rada dobrovolnických center
Dobrovolníci v nemocnicích
Křesadlo
Metodické středisko
Programu KOMPAS
Rozvoj dobrovolnictví
 
 
 
 
 
 
 
Starší projekty:
 
Firemní dobrovolnictví
SEBE-VĚDOMÉ DĚTI
Olympiáda
Studenti dětem
Make a Connection
Rozvoj občanských ctností
Obdivuhodní senioři
Klíčový krok
Projekt POLIS
Časopis


"SEBE-VĚDOMÉ DĚTI"


14. Mezinárodní výroční pracovní konference německých, českých a polských partnerů
v oblasti ochrany dětí v příhraničním regionu


14. mezinárodní výroční pracovní konference německých, českých a polských partnerů v oblasti ochrany dětí v příhraniční oblasti nese název KONFERENCE SEBE-VĚDOMÉ DĚTI.
Koná se ve dnech 10. – 11. listopadu 2006 ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem.
Konference má přispět k tomu, aby se děti při budování „Evropského domu“ dostaly do centra diskuze. Děti mají být podporovány v jejich vývoji, chráněny před nebezpečím a vychovávány k mírumilovnému soužití se sousedními národy. Referenda ke vstupu do EU v Polsku a České republice ukázala zřetelný souhlas obyvatelstva pro členství v Evropské Unii. Nejsou však stále překonána napětí, která vyplývají z historie. Zájmy dětí mají být zohledněny v různých zákonech a silněji artikulovány v Evropském zákonodárství. Pro partnery konference je důležitá intenzivní výměna názorů v oblasti ochrany dětí. Nejdůležitější úlohu mají podle partnerů hrát preventivní činnosti, které mají být obsaženy v širokém spektru sociálně kulturních projektů. Partneři chtějí pomocí intenzivní práce pro veřejnost upozornit na požadavky ochrany dětí a mládeže a dosáhnout široké podpory obyvatelstva. Cílem je také stabilizace stávajících přeshraničních partnerských struktur a vybudování dalších vztahů.
Konference se zaměřuje na výměnu zkušeností německých, českých, a polských partnerů v oblasti práce s rodinou. Účastníci konference se mají dorozumět na společné bázi konvence OSN o právech dítěte, o základních hodnotách a výchovných cílech při zohlednění specifických kulturních, etnických, historických a společenských podmínek příslušné země. Mají se zabývat otázkami rodinné výchovy. Konference má umožnit zprostředkovat zkušenosti, které by napomohly k zamezení či eliminaci psychického a fyzického násilí v rodinách.
Ze strany Německého svazu na ochranu dětí mají být předány zkušenosti z projektu vzdělávání rodičů „Silné rodiče – Silné děti“.
Česká strana by chtěla představit zkušenosti Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem z práce dobrovolných pracovníků, MPSV, MŠMT.
Polská strana si klade za cíl předání zkušeností vyplývajících z činnosti Výboru pro práva dětí a Institutu pro sociální politiku vojvodství Wroclaw.


Cílové skupiny konference:
Sasko:
Členové představenstva a spolupracovníci Německého svazu na ochranu dětí, zemský svaz (DKSB-Landesverband), zástupci místních a okresních svazů DKSB, kteří realizují mezinárodní projekty nebo tyto chtějí uskutečnit, zástupci saské vlády, zástupci saského Ministerstva sociálních věcí, zastřešujícího svazu DPWV (Německé paritní charitativní sdružení), zástupci vědeckých zařízení a správních organizací.
Česká republika:
Zástupci Dobrovolnického centra Ústí nad Labem a zástupci dalších nevládních organizací a komunální správy, zástupci státního Ministerstva práce a sociálních věcí a státního Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, politici z kraje Ústí nad Labem, Liberec a Karlovy Vary.
Polsko:
Zástupci organizací na ochranu dětí „Spolek přátel dětí“ a „Výboru pro práva dětí“ z Wroclawy, Bogatynie a Jelenie Gory, politici z vojvodství Wroclaw, zástupci vědeckých zařízení a správních organizací.

Akce se koná pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Jiřího ŠulcePodporovatelé
 
     
  Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem © 2005, Všechna práva vyhrazena | Mapa serveru