Novinky na serveruProgramy a projektyO naší organizaciKdo je to dobrovolníkNáš časopisFotogalerie z akcíKontaktujte nás
 

Na hlavní stránku
 
Programy a projekty:
 
FIT PRO ŽIVOT
Měníme věci kolem nás
Příhraniční výměna projekt
Výchova bez násilí na dětech
Společný vývoj a propagace nových služeb pro děti a mládež v partnerských městech ÚL a Chemnitz
Dobrovolnická služba v Muzeu a Knihovně
VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE
Nezaměstnaní – Projekt Vítej!
Kurz Silní rodiče – Silné děti®
PANEL humanitárních organizací
Klíče pro život
Přeshraniční výměna
projektů
Akreditace dobrovolnické
služby pro organizace
Evropská dobrovolná služba
Sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi
Program 3G
Sociální rehabilitace
Rada dobrovolnických center
Dobrovolníci v nemocnicích
Křesadlo
Metodické středisko
Programu KOMPAS
Rozvoj dobrovolnictví
 
 
 
 
 
 
 
Starší projekty:
 
Firemní dobrovolnictví
SEBE-VĚDOMÉ DĚTI
Olympiáda
Studenti dětem
Make a Connection
Rozvoj občanských ctností
Obdivuhodní senioři
Klíčový krok
Projekt POLIS
Časopis


POZVÁNKA NA KONFERENCI
DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA V NEMOCNICÍCH – příklady dobré praxeDobrovolnická služba v programu Dobrovolníci v nemocnicích
Rozvoj dobrovolnické služby v Ústeckém kraji,
2000 – 2006


Historie:
Dobrovolnický program s názvem Dobrovolníci v nemocnicích byl oficiálně zahájen v Léčebně dlouhodobě nemocných (nyní NNP) v Ryjicích na sklonku roku 2000 a v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem na sklonku roku 2003 jako národní projekt nazvaný Dobrovolníci nemocnicích. Po zahájení programu v NNP v Ryjicích v roce 2000 došlo ke zmapování potřeb a stanovení základních pravidel fungování programu. Do zařízení začaly docházet první dobrovolnice. V následujícím roce došlo k podepsání rámcové smlouvy o spolupráci v rámci programu Dobrovolníci v nemocnicích. Současně probíhala přípravná jednání s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, která vyústila k navázání společné práce. Rok 2003 proběhl zcela ve znamení spolupráce s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem. Vyškolení dobrovolníci docházeli do nemocnice, pacienti a personál tak mohli blíže poznat jejich činnost v praxi. Pokračovala jednání s vedením MN, která na sklonku roku vyústila v podepsání Smlouvy o spolupráci. Tento proces byl formálně stvrzen zpracováním první žádosti o udělení akreditace, jejíž kladné rozhodnutí jsme obdrželi v květnu 2004. První tříletá akreditace na roky 2004 - 2006 si stanovila tyto cíle: zapojit další oddělení MN, pomoc v provozním a hospodářsko technickém úseku MN, pomoc s orientací v areálu nemocnice, doprovod pacientů, dále navázání systematické spolupráce se střední a vyšší zdravotnickou školou, rozšíření dobrovolnického servisu na další zdravotnická zařízení a vznik dobrovolnické kanceláře s vlastním personálem – koordinátorky dobrovolníků.

Současnost:
Od ledna 2006 je zřízena přímo v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem dobrovolnická kancelář DOBRO-DRUH (Bohdana.Furmanova@MNUL.cz). Pod křídly nové kanceláře probíhá metodické vedení a koordinace programu. Co tato změna přináší?

  • Rozhodně lepší koordinaci v programu,
  • nové aktivity v prospěch nemocnice,
  • otevřené dveře dalších nemocničních oddělení a zajímavá nabídka pro dobrovolníky,
  • rychlé řešení nestandardních situací,
  • osobní péče koordinátorky – konzultace, intervize, doprovod, apod.
Aktuální je pro nás v současné době příprava Konference Dobrovolníci v nemocnicích – příklady dobré praxe dobrovolnické služby ve zdravotnických zařízeních. Sledujte aktuality na www.dcul.cz

Program dobrovolníci v nemocnicích v Ústeckém kraji je pod garancí a supervizí MUDr. Ivany Kořínkové, spoluautorky Metodiky programu „Praktický průvodce programem Dobrovolníci v nemocnicích“, která je garantkou i v některých dalších nemocnicích v ČR (Fakultní nemocnice v Praze – Motole, Fakultní nemocnice s poliklinikou v Praze – Krči, Nemocnice Kladno, Krajská nemocnice Liberec, Nemocnice Jablonec nad Nisou). Více na www.ikori.cz


KONKRETÉNÍ DOKUMENTY A MATERIÁLY K POUŽITÍ:
Jelikož jsme za dobu šesti let nashromáždili řadu materiálů, dokumentů a cenných zkušeností, rozhodli jsme se tuto dokumentaci zpřístupnit zájemcům pro širší využití.
Nechť jsou vám dobrým zdrojem pro Vaši práci a rozvoj dobrovolnictví ve Vašem regionu.


UKÁZKY Z DOKUMENTACE PROGRAMU Dobrovolníci v nemocnicích (vybráno z Praktického průvodce programem Dobrovolníci v nemocnicích)

ŽÁDOST O UDĚLENÍ AKREDITACE – podaná na MV ČR, podzim 2006. Bližší informace o udělování akreditací naleznete na www.mvcr.cz - Bezpečnost a prevence – Dobrovolnictví.

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ AKREDITACE

PROJEKT – ukázka žádosti na financování programu, MV ČR

SMLOUVA – návrh smlouvy mezi DC a zdravotnickým zařízením

POVĚŘENÍ KOORDINÁTORA – v rámci spolupráce na dobrovolnické službě mezi NNO a zdravotnických zařízením

SMĚRNICE O DOBROVOLNICKÉM PROGRAMU V NEMOCNICI – ukázka směrnice FN Motol

POUČENÍ dobrovolníka o cenných věcech a pojištění

KODEX dobrovolníka

MLČENLIVOST dobrovolníka

REGISTRAČNÍ KARTA DOBROVOLNÍKA v Dobrovolnickém centru

PLAKÁT pro nábor nových dobrovolníků

PROGRAM ŠKOLENÍ dobrovolníků – ukázka z FN Motol

MAPOVÁNÍ MOTIVACE, OČEKÁVÁNÍ A OBAV DOBROVOLNÍKŮ

PRAVIDLA některého z výcviků

ZÁZNAM plusů a mínusů

ZÁPIS z výcviku dobrovolníků v Ryjicích

HODNOCENÍ ŠKOLENÍ formulář FN Motol


ZDROJE INFORMACÍ A DALŠÍ DŮLEŽITÍ DOKUMENTY UŽITEČNÉ PRO REALIZACI PROGRAMU DOBROOVLNÍCI V NEMOCNICÍCH:

ŘÍZENÍ DOBROVOLNICKÉ PRÁCE V NEMOCNIČNÍCH ZAŘÍZENÍCH V USA, Patricia O. Rowel, USA První dokument, který nás inspiroval ke vzniku programu Dobrovolníci v nemocnicích.

NABÍDKA HESTIA – praktický průvodce programu Dobrovolníci v nemocnicích, aktualizace 2004

PRAKTICKÝ PRŮVODCE PROGRAMEM DOBROVOLNÍCI V NENOCNICÍCH, I. Kořínková, J. Toner, B. Zemanová – metodický manuál pro optimální start a další rozvoj dobrovolnického programu v českých nemocnicích, vydal FN Motol a HESTIA NDC Praha v roce 2004 a 2005. Pro zájemce je materiál k dispozici na dobírku v HESTIA v ceně 185,-- Kč

KOORDINACE DOBROVOLNICKÉHO PROGRAMU v českých nemocnicích – výňatek z materiálu

SUPERVIZE V SOCIÁLNÍ PRÁCI, Kamila Staňková, 2005

Metodika dobrovolnického programu pro nemocnice zpracovaná v „Praktickém průvodci programem…“ zahrnuje doporučení a všechny v současné době potřebné dokumentační náležitosti, potřebné k úspěšné realizaci programu ve zdravotnických zařízeních, včetně evaluačních dotazníků ke zhodnocení efektivity a úspěšnosti programu.
Podrobnosti k metodickému vedení programu, informace ke způsobům realizace, konzultace a případné osobní metodické vedení a garanci programu je možné domluvit s jednou z autorek metodiky MUDr. Ivanou Kořínkovou (ikori@centrum.cz) – více informací najdete na www.ikori.cz.

Dále je možné program Dobrovolníci v nemocnicích rozšiřovat a doplňovat o: Osvědčení pro činné dobrovolníky, záznamové listy, pravidla v zařízení, fotodokumentaci, presentační materiály a další dokumentaci.

Dne 5.10.2006 zpracovala Mgr. Lenka Černá


Podporovatelé
 
     
  Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem © 2005, Všechna práva vyhrazena | Mapa serveru