3G – Tři generace
 • funguje na principu přátelského vztahu dítěte s jedním dospělým dobrovolníkem starším 50 let
 • společné volnočasové aktivity můžou být doplněny o doprovod dítěte ze školy či na kroužky
 • předem se stanoví individuální plán služby, který se pravidelně přehodnocuje
 • pomoc může být vzájemná

 Cíle programu:

 • Podpora a rozvoj veřejně prospěšného dobrovolnictví jiné věkové skupiny (50+)
 • Pomoc rodinám s dětmi
 • Aktivizace starších občanů, příprava na stárnutí a stáří
 • Obohacení života dítěte i dobrovolníka
 • Smysluplné prožití volné času
 • Předávání nabytých zkušeností a dovedností
 • Nové zážitky a zkušenosti
 • Rozvoj schopností a dovedností
 • Obohacení sociálního zázemí
 • Podpora mezigeneračního soužití

 

Dítě či jeho rodiče mohou recipročně dobrovolníkovi nabídnout:

 • pomoc s drobnými opravami
 • pomoc se zajištěním většího nákupu
 • pozvání na kulturní či sportovní akci
 • pomoc s ovládáním mobilního telefonu a používáním mobilních aplikací
 • pomoc s prací na PC (ovládání hardwaru, práce v textovém editoru, používání internetu, psaní mailů, komunikace přes sociální sítě apod.)
 • další aktivity konané v zájmu dobrovolníka

 

 • Dobrovolníkem programu 3G se může stát osoba starší 50 let, která má zájem a možnost pravidelně se věnovat jednomu dítěti alespoň 2 až 3 hodiny týdně, a to po dobu minimálně 6 měsíců             
 • Dobrovolník programu 3G musí doložit  čistý trestní rejstřík, projde psychologickým  pohovorem a speciálním vstupním  školením
 • V průběhu spolupracuje s koordinátory programu a pravidelně se účastní supervize
 • do programu 3G je možné přihlásit dítě školního i předškolního věku
 • dobrovolník se nezapojuje do řešení způsobu výchovy