Silní sousedé 2.0

Projekt Silní sousedé 2.0 navazuje na binacionální dobrovolnou službu v příhraničním regionu.

Cílem tohoto projektu je umožnit mladým lidem skrze dobrovolnictví zlepšit jazykové vybavení sousední řečí a tím plně poznat sousední kulturu.

Každý rok umožníme 20 mladým lidem vycestovat na rok do sousední země a zároveň podpoříme jejich jazykový rozvoj. Sami dobrovolníci si vyzkouší představit svou mateřštinu okolí, ve kterém budou působit.

Věříme, že i tento projekt pomůže navázat novou přeshraniční spolupráci mezi dalšími partnerskými organizacemi a přiblížíme nejen mladým lidem možnosti, které náš příhraniční region nabízí.

Tento projekt je podpořen Programem na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020.