Enter22 - Klub pro mladé (15+)

Začátkem roku 2020 se Dobrovolnické centrum chystá otevřít nový klub pro mladé lidi ve věku 15+. Prostory klubu nabídnou poradenské místo s informačně vzdělávacím zaměřením pro podporu malých skupin nebo individuálně pro jednotlivce. Klub by měl poskytnout bezpečný a moderní prostor pro setkávání různých komunit mladých lidí, kteří žijí v nepodnětném prostředí některých lokalit Ústí nad Labem a Ústeckého kraje.

V klubu bude teenagerům k dispozici řada mentorů a odborníků. Aktivity se budou dotýkat například témat práce s novými technologiemi, práce s PC a bezpečný pohybu na internetu, individuální finanční poradenství, konzultace pro veřejnost, příprava na zahraniční stáže a mobility, teoretická příprava pro zaměstnání, individuální osobní rozvoj, konzultace rodinných a vrstevnických vztahů a revitalizace okolního prostoru klubu.

Kontakt s mladými lidmi v rámci klubu bude probíhat průběžně, prostřednictvím mentoringu ve všech možných formách. Mentoringové programy si kladou za cíl mladé lidi motivovat, připravit je na aktivní zapojení se na trhu práce nebo k návratu ke studiu a rozšířit dosavadní možnosti trávení volného času.

Myšlenka na vznik klubu byla rozvinutá za pomoci Laboratoře Nadace Vodafone v květnu 2019. Dobrovolnické centrum se dostalo mezi 10 týmů, které získaly pro svůj vstupní nápad mentoringovou a finanční podporu.