COOLNA - Klub pro mladé (15+)

Začátkem roku 2020 se Dobrovolnické centrum chystá otevřít nový klub pro mladé lidi ve věku 15+. Prostory klubu nabídnou poradenské místo s informačně vzdělávacím zaměřením pro podporu malých skupin nebo individuálně pro jednotlivce. Klub by měl poskytnout bezpečný a moderní prostor pro setkávání různých komunit mladých lidí, kteří žijí v nepodnětném prostředí některých lokalit Ústí nad Labem a Ústeckého kraje.

V klubu bude teenagerům k dispozici řada mentorů a odborníků. Aktivity se budou dotýkat například témat finančního poradenství, pracovních návyků, poradenství v oblasti bydlení, práce s PC, bezpečného pohybu na internetu a využití technologií, jazykové výuky a revitalizace okolního prostoru klubu.

Kontakt s mladými lidmi v rámci klubu bude probíhat průběžně, prostřednictvím mentoringu ve všech možných formách. Mentoringové programy si kladou za cíl mladé lidi motivovat, připravit je na aktivní zapojení se na trhu práce nebo k návratu ke studiu a rozšířit dosavadní možnosti trávení volného času.

Myšlenka na vznik klubu byla rozvinutá za pomoci Laboratoře nápadů Vodafone v květnu 2019. Dobrovolnické centrum se dostalo mezi 10 týmů, které získaly pro svůj vstupní nápad mentoringovou a finanční podporu.