FIT PRO ŽIVOT II.
Číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011123

Projekt nastartoval dne 1. 8. 2019 a navazuje na úspěšný projekt FIT pro život, který absolvovalo 17 mladých lidí. Formou zahraniční stáže, vzdělávacích, motivačních a doprovodných aktivit podpoří 20 mladých lidí ve věku 15 – 30 let z Ústeckého regionu, a to v průběhu 2 let.

Cílovou skupinou projektu jsou osoby s nízkým nebo nedokončeným vzděláním, které jsou neaktivní na trhu práce. Vybraným účastníkům bude poskytována komplexní, souvislá podpora a individuální vedení, s důrazem na samostatný pobyt v zahraničí spojený s odbornou praxí a jazykovým vzděláváním. 

Zahraniční pobyt se uskuteční v německém Chemnitz, bude trvat 9 týdnů a s jeho realizací nám pomůže partnerská organizace VBFA. Pobytu v zahraničí se zúčastní 16 uchazečů. Po návratu ze stáže bude následovat individuální pracovně právní poradenství pro každého absolventa a pomoc s orientací na trhu práce. 

Cíl projektu:

  • aktivizace účastníků tak, aby jejich vstup na trh práce či do dalšího vzdělávání byl co nejreálnější
  • odstranění obav účastníků z budoucnosti
  • otevření nových možností uplatnění a zvýšení sebevědomí pro zúčastněné mladé lidi

Výsledky projektu v širším kontextu: 

  • projekt sníží v regionu Ústeckého kraje míru nezaměstnanosti cílové skupiny mladých lidí s nízkým vzděláním 
  • přispěje k odstraňování nesouladu dovedností mladých lidí s potřebami zaměstnavatelů
  • povede k předcházení následkům sociálního vyloučení mladých lidí

Projekt čerpá peníze z evropského Operačního programu Zaměstnanost.

Kontakty:

Pavla Koukolíčková
mentorka projektu FIT pro život
Telefon: 773 525 100
Email: pavla.koukolickova@dcul.cz

Anna Käsche
koordinátorka projektu FIT pro život
Telefon: 723 420 494
Email: anna.kasche@dcul.cz

fit pro život ii