Preventivní Program Fit Pro Život v Ústí n.L. pro ohrožené mladé osoby 15+
Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0010531

Projekt nastartoval dne 1.2.2019 a čerpá peníze z evropského Operačního programu Zaměstnanost. Je určen pro mladé lidi ve věku 15-26 let a zaměřuje se na prevenci kriminality u této cílové skupiny. Realizace projektu je nastavena na 23 měsíců, tedy do 31.12.2020. 

Cílem projektu je preventivně působit na mladé lidi tak, aby se snížila pravděpodobnost, že spáchají trestný čin. Ukázat jim, jak se dá volný čas trávit smysluplně a podpořit je v aktivním řešení jejich sociálního vyloučení. 

Pro účastníky jsou připraveny TŘI RŮZNÉ AKTIVITY. V první aktivitě společně vytvoří mapu míst ve městě vhodných pro trávení volného času a z této mapy vyjde 5 PODNĚTŮ KE ZLEPŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE MĚSTĚ ÚSTÍ NAD LABEM. Na základě těchto podnětů se budou společně podílet na REVITALIZACI jednoho vybraného VEŘEJNÉHO PROSTORU. 

Druhou aktivitou bude SÉRIE 4 WORKSHOPŮ NA TÉMATA VZTAHUJÍCÍ SE K PREVENCI KRIMINALITY, kterými jsou: „vandalismus“, „závislosti“, „bezpečný virtuální svět“ a „výtržnictví, zvládání agrese, sexuální obtěžování“. Spolu s přednáškami bude probíhat i KURZ SEBEOBRANY PRO ŽENY A DÍVKY.

foto3

V třetím modulu aktivit se bude projekt věnovat také sportu. Proběhnou 4 SPORTOVNÍ UTKÁNÍ A 4 NÁVŠTĚVY LEZECKÉHO CENTRA. Zároveň se uskuteční „TÝDEN JINDE“, COŽ JE VÝJEZD VYBRANÉ SKUPINY ÚČASTNÍKŮ NA 5 DNÍ MIMO DOMOV, kde si vyzkouší samostatné cestování, práci na zahradě, nákupy, vaření a další aktivity. 

Po celou dobu projektu bude účastníkům poskytováno ODBORNÉ PORADENSTVÍ V OBLASTI OSOBNÍHO ROZVOJE, PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ A TERAPEUTICKÉ DOPROVÁZENÍ. 

Kontakty:

Bc. Daniela Höhn
garantka projektu Preventivní program FIT PRO ŽIVOT
Telefon: 773 674 101
Email: daniela.hoehn@dcul.cz